Istnieje kilka kluczowych narzędzi, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem w transakcjach, ale ważne jest, aby inwestorzy rozumieli kluczowe elementy obliczania kwoty ryzyka w każdej transakcji. Ważne jest również zrozumienie, że depozyt zabezpieczający i ryzyko handlowe to dwa różne elementy.

Oto przykład obliczania ryzyka handlowego:

  • Decydujesz się na długą pozycję w GBP/USD, który  znajduje się na poziomie 1.29465 z wymaganym depozytem w wysokości £432.
  • BW oparciu o analizę, stawiasz stopa na poziomie 1.28945.
  • Jeśli cena rynkowa spadnie poniżej tej wartości, 52 pipsy od ceny otwarcia, pozycja zostanie automatycznie zamknięta.
  • Z £1 na pips Twoja potencjalna strata wyniesie £52, depozyt £432 zostanie uwolniony.

W tym przykładzie handlowym ryzykujesz £52, a nie £432. Jest to różnica między depozytem a ryzykiem handlowym.

Zrozumienie, jakie są skutki ryzyka handlowego

Zrozumienie ryzyka związanego z Twoimi pozycjami oraz wdrożenie narzędzi do efektywnego zarządzania tym ryzykiem to kluczowe elementy rynków finansowych. Poniżej dowiesz się więcej na temat różnych dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem, znaczenia określania wielkości pozycji i rozumienia obliczeń w pipsach.

Zlecenia Stop Loss
Zlecenia Stop Loss są dołączane do otwartych lub oczekujących zleceń i występują w różnych formach, w zależności od rynku i aktualnych warunków. Standardowe zlecenie Stop Loss zamyka otwartą pozycję, gdy rynek osiąga poziom ustalonej przez Ciebie ceny. Na niektórych rynkach można zaznaczyć opcję gwarantowanego stopu, która gwarantuje poziom stop out i chroni transakcję przed poślizgiem cenowym. Gwarantowany stop wiąże się z opłatą za realizację, chyba że inwestor handluje na naszych popularnych rynkach, na których gwarantowane stopy są bezpłatne*.

Stop Kroczący pozwala, aby stop poruszał się w ustawionych przyrostach w stosunku do aktualnej ceny handlowej, jeśli pozycja porusza się korzystnie. Stop nigdy nie cofnie się przeciwko transakcji, jeśli cena rynkowa zmieni się niekorzystnie dla Ciebie - pozostanie on na poziomie, na którym pozycja zostanie albo zatrzymana (stop out), albo będzie kroczyć dalej, jeśli cena nadal będzie się poruszać we właściwym kierunku. Początkowo zlecenia stop-loss mogą być składane tylko w celu przeciwdziałania pozycji otwarcia, np. buy limit/stop wymagałby umieszczenia stop lossa poniżej ceny otwarcia, a sell limit/stop powyżej ceny otwarcia. Zlecenia stop loss mogą być zmieniane w niektórych przypadkach ale tylko dla pozycji, które są przeciwne do transakcji.


Rozmiar pozycji
Rozmiar pozycji jest metodą stosowaną do obliczenia, ile zysku lub straty transakcja może zanotować na ruch jednego pipsa. Inwestor jest w stanie określić ryzyko dla pozycji poprzez obliczenie różnicy pomiędzy ceną wejścia a poziomem stop lossa. Stopy są umieszczane w pozycjach w oparciu o szereg czynników, które mogą obejmować ryzyko pewnej kwoty środków w oparciu o wartość rachunku i/lub umieszczenie stopa na poziomie technicznym. Zrozumienie, ile wynosi ryzyko na pipsa i gdzie znajduje się Twój stop, jest kluczowe dla zrozumienia całkowitego ryzyka związanego z transakcją.


Obliczanie pipsów
Określając, ile pozycja zyska lub straci na pipsa, inwestor musi zrozumieć, jaka jest wielkość ruchu w pipsach. CFD i spread-betting mają różne metody obliczania, a to dlatego, że CFD są oparte na standaryzowanym kontrakcie dla każdego rynku, a spread betting wylicza każdy rynek w oparciu o punkty w walucie, w której rachunek jest denominowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat efektywnego zarządzania ryzykiem, kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszym szczegółowym przewodnikiem..

* Bezpłatne gwarantowane stopy są darmowe tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji..

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo