Handel Akcjami i Udziałami spółek jest tradycyjnie jedną z najbardziej ekscytujących możliwości inwestycyjnych dla traderów na całym świecie, oferującą szeroki wybór sektorów, branż i krajów.

W przeszłości jednak bariera wejścia na rynek była wysoka, a rynek zdominowali zarządzający funduszami hedgingowymi, inwestorzy prywatni i duże instytucje finansowe.

Jest to częściowo spowodowane dużą ilością środków wymaganą do obrotu rzeczywistymi akcjami oraz stosunkowo wysokimi kosztami zarządzania portfelem.


W ramach tego kursu przyjrzymy się temu, jak handlować Akcjami, przedstawimy kilka wskazówek i strategii, które pomogą Ci zacząć swoją przygodę na rynku i nauczyć się, jak odpowiedzialnie zarządzać ekspozycją na ryzyko podczas dokonywania transakcji online.

Czym jest handel akcjami?

Udziały w spółce są zazwyczaj emitowane w celu pozyskania kapitału w momencie rozpoczęcia lub w celu planowanej ekspansji firmy i odzwierciedlają proporcjonalną własność spółki lub przedsiębiorstwa.

Kupując Akcje spółki, inwestor jest prawnym właścicielem pewnego odsetka tej spółki i może być uprawniony do wykonywania prawa głosu i otrzymywania udziałów w zysku spółki, zwanego dywidendą.

Obrót akcjami jest czasami określany jako obrót kapitałem, ponieważ właściciel akcji posiada bezpośredni kapitał w spółce, w którą zdecydował się zainwestować.

Kiedy dokonujesz transakcji obejmujących Akcje w ETX, spekulujesz na ruchach cen Akcji bazowych, a nie posiadasz żadnych akcji samodzielnie.

Oznacza to, że możesz handlować w oparciu o ruchy cen za pomocą rachunku handlowego Spread betting lub CFD i możesz otwierać pozycje kupna i sprzedaży akcji, aby uzyskać większe możliwości handlowe.  

Handel akcjami to zróżnicowany, ekscytujący rynek z wieloma możliwościami w różnych sektorach. Na ceny akcji może mieć wpływ szereg wydarzeń rynkowych, takich jak:

 • Fuzje, przejęcia i specjalne dywidendy - te wydarzenia są w dużej mierze zgrupowane razem jako "działania korporacyjne"
 • Wiadomości firmowe - na przykład wprowadzenie nowego produktu, zmiana w zarządzaniu, rebranding i duże kampanie
 • Wyniki finansowe - Są to zyski, które firma raportuje co roku, co daje rynkowi wgląd w to, jak rentowna jest dana spółka i jaka jest jej kondycja w stosunku do konkurentów na tym samym rynku
 • Szersze wydarzenia rynkowe - mogą to być np. duże wydarzenia informacyjne dotyczące konkurentów, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, dane gospodarcze, zmiany legislacyjne i taryfy handlowe

Istnieje ogromny wybór sektorów, z których można wybierać w przypadku obrotu Akcjami. Do najpopularniejszych branż należą między innymi: górnictwo, bankowość, technologia, farmaceutyka, handel detaliczny i telekomunikacja.

Niezależnie od tego, na jakie akcje wybierzesz do handlu, ważne jest, abyś posiadał/a solidną wiedzę na temat branży, w której handlujesz i rozumiał/a kwestie, które mogą wpływać na ceny rynkowe.

Którymi akcjami mogę handlować?

W ETX możesz wybierać spośród szerokiej gamy spółek z ponad 20 krajów, w tym Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Singapuru.

Możesz handlować na każdym z naszych rynków akcji jako CFD lub Spread bet, co pozwala Ci czerpać zyski zarówno na rynkach z rosnącymi jak i spadającymi cenami. Ponadto, oferujemy rynki głównych IPO (Initial Public Offerings - pierwsza oferta publiczna) dla jeszcze bardziej ekscytujących możliwości handlowych.

W celu zapoznania się z typem rynków i sektorów dostępnych do obrotu, poniżej przedstawiamy niektóre z głównych spółek z popularnych krajów na całym świecie.

Akcje w UK

W ETX oferujemy wiele różnorodnych sektorów podczas handlu akcjami spółek w UK. Oferujemy szereg dużych spółek z FTSE 100, jak również mniejsze firmy, które zapewniają większą zmienność i więcej możliwości handlowych.

Pamiętaj, że większa zmienność może stworzyć więcej możliwości handlowych, ale również niesie ze sobą większe ryzyko. Niektóre z naszych najpopularniejszych spółek akcyjnych z UK to:

 • Barclays
 • Lloyds Banking Group
 • BP Plc
 • Sainsbury's
 • Tesco
 • HSBC
 • Vodafone
 • Rio Tinto
 • Anglo American
 • BHP Biliton


Akcje w USA

Amerykański rynek akcji jest jednym z najbardziej ruchliwych i najczęściej notowanych na świecie i oferuje inwestorom wiele możliwości w nowszych, szybko rozwijających się sektorach, jak również w bardziej ustabilizowanych branżach, takich jak bankowość i handel detaliczny.

Oferujemy zakłady spread betting i handel CFD na szereg najsłynniejszych spółek z Wall Street, jak również szeroki wybór firm z US Tech 100 i SP 500. Niektóre z naszych najbardziej popularnych spółek z USA to:

 • Apple
 • Facebook
 • Microsoft
 • Tesla Motors
 • Amazon
 • McDonald's
 • Pfizer Inc
 • Netflix
 • Alphabet
 • Google Inc


Akcje w Europie

Dzięki Akcjom z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Włoch, Holandii i innych krajów oferujemy wiele możliwości obrotu udziałami spółek z Europy. UE jest jednym z największych rynków handlowych na świecie, na którym działają światowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów, takich jak handel detaliczny, samochodowy, bankowość, handel elektroniczny i technologie.

Wśród naszych najpopularniejszych europejskich spółek znajdziesz:

 • Deutsche Bank
 • Volkswagen AG
 • Allianz
 • Bayer
 • BNP Paribas
 • Carrefour
 • Societe General
 • Total
 • AcelorMittal
 • Banco Santander

Czy mogę stosować hedging (zabezpieczenie) jako część mojego portfela?

Jeśli obecnie posiadasz portfel akcji lub tradycyjne inwestycje, których ekspozycję na ryzyko chciałbyś/chciałabyś zrównoważyć, wykorzystanie CFD do zabezpieczenia swojego portfela może być dobrą strategią.

Ponieważ możesz zarówno sprzedawać (pozycja krótka), jak kupować (pozycja długa) na rachunku handlowym CFD, masz większą elastyczność, jeśli chodzi o Twoją inwestycję.

Wielu inwestorów posiadających fizyczny portfel akcji decyduje się zabezpieczać swoje inwestycje pozycją CFD jako sposób na zminimalizowanie ryzyka i potencjalnych strat.

Możesz to zrobić, otwierając pozycję sprzedaży CFD na akcje spółki, w które zainwestowałeś bezpośrednio.

Ten handel w przeciwnym kierunku pomoże zrekompensować potencjalne straty w fizycznym portfelu akcji, jeśli ich wartość gwałtownie spadnie, na przykład w czasach ekstremalnej zmienności lub w okresach zwiększonej niepewności.

Czy handel akcjami jest dla mnie odpowiedni?

Handel akcjami oferuje inwestorom ogromne możliwości handlowe i inwestycyjne w wielu sektorach.

Kiedy handlujesz akcjami z ETX, będziesz miał/a dostęp do akcji z całego świata i będziesz mógł/mogła wybierać od solidnych Blue Chipów do nowszych, bardziej niestabilnych rynków. Będziesz miał/a również możliwość handlu na głównych IPO, jeśli są one dostępne.

Handel akcjami może być odpowiedni dla Ciebie, jeśli szukasz możliwości handlu krótko-, średnio- i długoterminowego i dobrze znasz rynek akcji.

Możesz handlować udziałami na naszej potężnej, wielokrotnie nagradzanej platformie TraderPro, jak również na naszych zaawansowanych aplikacjach dla systemów iOS i Android

Przeczytaj następną sekcję niniejszego przewodnika po obrocie Akcjami, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu obracania różnymi Akcjami, o których tu wspomnieliśmy, jak również tego, w jaki sposób strategia obrotu może się zmienić w zależności od rodzaju Akcji, którymi zdecydujesz się handlować.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo