Kiedy handlujesz Akcjami online, powinieneś/powinnaś podejść do handlu z dobrze przemyślaną strategią handlową, mając na uwadze jasne cele, poziomy zysku i punkty wyjścia. Badania i analiza trendów rynkowych dadzą Ci dobre zrozumienie aktualnych nastrojów, co pozwoli Ci zidentyfikować najlepszy możliwy punkt wejścia na rynek.

Twoja ogólna strategia handlowa uwzględni ramy czasowe, w których chciałbyś/chciałabyś handlować. Szukasz zysków krótkoterminowych, handlu w oparciu o zmienność, zysków średnioterminowych, czy też szukasz strategii długoterminowej z bardziej stopniowymi zyskami?


Jeśli jesteś nowicjuszem w handlu akcjami, ten przewodnik dostarczy Ci pomysłów i wskazówek, które pomogą Ci prowadzić handel z najwyższą pewnością.

Day Trading

Day Trading jest wymagającą koncentracji, praktyczną strategią handlową, która kładzie nacisk na krótkoterminowe zyski wynikające z wahań na rynku.

Żadna pozycja nie jest nigdy utrzymywana przez noc, co oznacza, że zastosowanie strategii Day Trading może skutkować stosunkowo większą liczbą transakcji niż w przypadku zastosowania podejścia długoterminowego.

Jest to czasochłonna strategia handlowa, która może wiązać się z większym niż zwykle poziomem ekspozycji na ryzyko, ponieważ handlujesz w krótkich, kompaktowych ramach czasowych, w celu czerpania korzyści z ostrych wahań cen. 

Podejście Day Trading wymaga dogłębnego zrozumienia firmy lub firm, które wybrałeś/aś do handlu, jak również szerszego otoczenia rynkowego i kluczowych czynników wpływających na ruch cen.
 
Day Trading, będący odważnym podejściem, jest często prowadzony przez profesjonalnych traderów lub inwestorów korzystających z oprogramowania do obrotu akcjami.

Handel pozycyjny

Handel pozycyjny może być średnio- lub nawet długoterminową strategią handlową, która stawia wykresy w centrum procesu decyzyjnego.

Inwestorzy pozycyjni używają potężnych narzędzi do rysowania, wskaźników i linii trendu na wykresach, aby zidentyfikować ruch na rynku oraz znaleźć punkt wejścia na rynek, gdy tylko trend zostanie mocno ugruntowany. Podejście to jest na tyle elastyczne, że może być stosowane codziennie lub może być również stosowane z myślą o dłuższych, miesięcznych ramach czasowych.

W ETX nasze zaawansowane wykresy dają Ci wszystkie narzędzia potrzebne do wykorzystania średnio- lub długoterminowej strategii obrotu pozycjami podczas handlu Akcjami.

Swing Trading

Swing Trading to kolejna strategia, która opiera się na zmienności rynku w celu wyszukania okazji handlowych. Inwestorzy prowadzący Swing Trading dokładnie analizują rynki, identyfikując kluczowe trendy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe.

Czekają oni z wejściem na rynek do momentu, w którym zidentyfikowany przez nich trend kończy się i dochodzi do zwrotu. Podejście to opiera się na połączeniu analizy technicznej i analizy fundamentalnej oraz starannego uwzględnienia szczytów i dołków na rynku.

Kupuj i trzymaj

Atrakcyjność strategii "Kupuj i Trzymaj" polega na względnej stabilności i mniej aktywnym czasie handlu, jak również na potencjalnie długoterminowych zyskach.

Podczas gdy inwestorzy prowadzący Day Trading i Swing Trading skupiają się na zmienności w celu identyfikacji możliwości i mogą otwierać i zamykać wiele pozycji w krótkim czasie, inwestorzy prowadzący strategię "Kupuj i Trzymaj" starają się patrzeć poza codzienne zmiany i skupiać na trendach długoterminowych.

Inwestorzy prowadzący strategię "Kupuj i Trzymaj" są nieustępliwi w swoich badaniach i analizach, ignorując chwilową modę i identyfikując firmy o silnych podstawach. Poszukują firm o długoterminowym potencjale wzrostu i stabilnych zwrotów.

*Bezpłatne gwarantowane stopy są darmowe tylko w określonych godzinach, na niektórych rynkach tylko dla klientów detalicznych - kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Masz ochotę na rozpoczęcie swojej przygody na rynku?

Otwórz rachunek rzeczywisty Otwórz rachunek demo