Sådan handles Forex

Basis og variable valutaer

Med forex bliver tradere altid præsenteret for et valutapar - for eksempel EUR/USD eller USD/JPY. Valutaen til venstre kaldes ”basisvalutaen” og den til højre kaldes den ”variable” valuta, hvor den variable valuta bliver sammenlignet med basisvalutaen. Hvis den nuværende EUR/USD f.eks. var 1:1,35, betyder det, at €1 på dette tidspunkt (euroen er basisvalutaen) er $1,35 værd (USD er den variable valuta).

Sådan virker gearing

Sådan virker gearing

How Leverage Works

Sådan virker gearing

Hvis du handler med faste aktiver, hvor du ejer den valuta, du handler med, vil du være begrænset af det pengebeløb, du har til at handle med. Hvis du for eksempel har £50, vil du kun være i stand til at handle valuta til en værdi af £50.

Gearing giver dig mulighed for at handle uden at blive begrænset af dine aktuelle midler: Tradere kan tage en meget større position på markederne, end det pengebeløb, de normalt har til rådighed ville give dem lov til.

Forskellige valutapar kan have forskellige maksimale gearingsrater afhængigt af risikoen: Den maksimal gearing for par, som ETX Capital tilbyder, spænder fra 14:1 for EUR/HUF (euro/ungarske forint) helt op til 200:1 for par som EUR/USD og GBP/USD. Hvis jeg f.eks. har £50 og ønsker at handle GBP/USD med den maksimalt tilbudte gearing, ville jeg kunne tage en position på to hundrede gange mine £50, afhængigt af valutakursen, da min handel blev placeret. Med andre ord giver gearing tradere betydeligt større kapacitet, end de normalt ville have, hvad angår størrelsen på handlen.

Eftersom tradere kontrollerer sådan en stor indsats via en lille oprindelig investering, forstærkes positive og negative aspekter ved gearingen. Hvis handlen går efter planen, kan fortjenesterne blive betydelige, men hvis markederne bevæger sig i den modsatte retning af handlen, kan tabene blive lige så store.

Når man handler, er det klogt at huske, at forøger man ens gearing, forøger man ens risiko.

Forex-handel: Gå lang eller kort

Der er kun to muligheder, når det drejer sig om valutapar: at købe eller sælge.

Gå lang betyder, at du køber basisvalutaen - og i forlængelse heraf sælger den variable valuta. Gå kort betyder det modsatte - du sælger basisvalutaen og som en konsekvens heraf køber du den variable valuta.

DK_Going-Long

Gå lang

Lad os se på et eksempel med at gå lang ved at bruge EUR/USD som vores valutapar:

Overvej følgende scenarie: Der er en betydelig markedsusikkerhed vedrørende de næste amerikanske GDP-tal samt bekymring over, at et kommende valg vil gavne et parti, der traditionelt er fjendtlig over for store virksomheder.

Som følge heraf konkluderer du, at euroen sandsynligvis vil blive styrket mod dollaren, og du går derfor lang på EUR/USD, som lige nu handles til en køb/salgspris på 1,6764/1,6770. Du beslutter dig for, at du vil udnytte de gearingsmuligheder, der er tilgængelige for dig fuldt ud: du ”køber” €10.000 til en kurs på 1,6770 med en gearing på 200:1.

Den følgende ligning afgør, hvor stor din oprindelige indsats skal være:

(Mængden du ønsker at købe ganget med den variable valutakurs/gearingsskala)

Dette (10.000 gange 1,6770/200) svarer til €83,85. Det er beløbet, der kræves som den oprindelige indsats. Lad os sige, at begivenhederne udspiller sig, som du havde forventet med det resultat, at euroen bliver styrket imod dollaren. Køb/salgsprisen er nu 1,6811/1,6817, og du beslutter dig for at lukke handlen på dette tidspunkt ved at ”sælge” dine €10.000 til en pris på 1,6811

Ved at have købt på 1,6770 og sælge på 1,6811, svarer det til en stigning på 41 procentpoint.

(Niveauet du solgte på - niveauet du købte på) ganget med mængden du købte

Lad os imidlertid sige, at markederne gik den anden vej i forhold til din handel, og at dollaren blev styrket mod euroen. Når køb/salgsprisen rammer 1,6720/1,6726 beslutter du dig for at stoppe dine tab og sælge alle €10.000. Dine tab ville blive udregnet som følger:

(Niveauet jeg købte på - niveauet jeg solgte på) ganget med mængden jeg købte

Dette (1,6770-1,6720) ganget med 10.000 = $50

DK_Going-Short

Gå kort

I et andet scenarie synes handelsresultaterne i USA at gå frem, mens Eurozonen er blevet ramt af alvorlige vejrforhold igennem den sidste måneds tid. Du har en formodning om, at dollaren vil styrkes imod euroen og beslutter dig derfor for at sælge eller gå ”kort” med €10.000 ved en pris på 1,4989 og en gearing på 1:50.

Dette (10.000 ganget med 1,4989/50) = €299,78

Det var en god beslutning, for euroen svækkedes i forhold til dollaren, og du ”køber” nu €10,000 for at lukke din handel ved en pris på 1,4902 og et fald på 87 procentpoint. Din fortjeneste vil blive beregnet som følger:

(1,4989 -1,4902) ganget med 10.000= $87

Lad os i stedet for sige, at euroen faktisk endte med at blive styrket imod dollaren, hvilket betyder, at du var på den tabende side af handlen, og du bestemmer dig for at købe og lukke alle €10.000 ved en køb/salgspris på 1,5114/1,5120. Dit tab vil være som følger:

(1,5120 - 1,4989) ganget med 10.000= $131

Ansøg om vores

Ansøg om vores