Råvarer er typisk fysiske, naturlige produkter, som forbruges af mennesker, f.eks. kaffe eller appelsinjuice, eller som bruges i industrier som landbrug eller minedrift, f.eks. hvede eller råolie.

Nogle råvarer har en iboende værdi baseret på deres knaphed og vanskeligheder med udvinding eller minedrift, herunder først og fremmest metaller som guld, sølv og platin.

Råvarepriser er følsomme over for ændringer i værdien af den amerikanske dollar og kan blive påvirket af en række faktorer som f.eks.:

 • Udsving i udbud og efterspørgsel
 • Dårlig høst
 • Naturkatastrofer
 • Krige og konflikter
 • Minestrejker
 • Handelsafgifter og reguleringer
 • Store økonomiske begivenheder

Når man taler om råvarehandel, deles disse naturlige aktiver op i tre hovedkategorier; metaller, bløde råvarer og energi.

Samtlige tre grupper handles heftigt rundt omkring i verden, og vi vil se nærmere på nogle af de mest populære aktiver indenfor hver gruppe, som du kan handle hos ETX.

Hvilke råvarer kan jeg handle?

Lad os begynde med den råvaregruppe, som er nemmest at forstå, nemlig metaller.

Metaller omtales nogle gange også som "hårde" råvarer, da disse fysiske aktiver generelt er udvundet ved minedrift og inkluderer ædle og halvædle metaller.

Denne gruppe inkluderer også andre uædle metaller, som hovedsageligt anvendes til industrielt forbrug og udvikling.

Nogle af de metalmarkeder, som du kan handle som en CFD eller et spread bet hos ETX , inkluderer:

 • Cobber
 • Guld 
 • Palladium
 • Platin
 • Sølv

For at se den fulde liste over vores aktuelle metalpriser og spreads, såvel som de tilgængelige handelstider, kan du gå til vores side, som viser alle vores handelsomkostninger.

Energimarkeder udgør den andenstørste gruppe af råvarer, og disse aktiver omfatter produkter såsom olie, naturgas og råolie.

Der bliver handlet rigtig meget på energimarkederne, da de har en særligt stor indflydelse på den globale økonomi. Bare tænk på, hvor mange supplerende industrier og virksomheder, som er afhængige af benzin til at drive deres forretning; alt fra transport, til landbrug og industriel udvikling.


Energimarkeder kan være volatile, især i perioder præget af politisk usikkerhed, og de er særligt følsomme overfor udsving i udbud og efterspørgsel.

Nogle af de energimarkeder, som du kan handle som en CFD eller et spread bet hos ETX , inkluderer:

 • Brent Råolie
 • Naturgas
 • Nymex Olie

For at se den fulde liste over vores aktuelle energimarkedspriser og spreads, såvel som de tilgængelige handelstider, kan du gå til vores side, som viser alle vores handelsomkostninger.

Den sidste gruppe, som udgør en del af råvaremarkedet, er bløde råvarer, sommetider også kaldet "softs", "agriculturals" eller "landbrugsvarer" på grund af deres vigtighed indenfor landbrugssektoren.

Disse er primært fysiske aktiver, som kan forbruges, og som er blevet dyrket eller opdrættet som produkter eller råvarer, der forbruges af mennesker og dyr eller bruges som råmaterialer af virksomheder.

Markedet for bløde råvarer er følsomt overfor globale ændringer i udbud og efterspørgsel såvel som begivenheder som naturkatastrofer (som kan påvirke afgrøder og besætninger) og sæsonbestemt efterspørgsel.

Hos ETX kan du handle bløde råvarer som et spread bet eller en CFD, og de tilgængelige markeder inkluderer:

 • Majs
 • Bomuld
 • Kakao
 • Appelsinjuice
 • Kaffe
 • Sukker
 • Sojabønner
 • Hvede

For at se den fulde liste over vores aktuelle energimarkedspriser og spreads, såvel som de tilgængelige handelstider, kan du gå til vores side, som viser alle vores handelsomkostninger.

Hvilke er nogle af de største børser på råvaremarkedet?

Råvarer handles på store, specialiserede globale børser, som hjælper med at regulere og følge udbud og efterspørgsel.

Nogle af de mere kendte børser er London Metal Exchange, Chicago Board of Trade, NYMEX, Chicago Mercantile Exchange, Dubai Mercantile Exchange og Australian Securities Exchange.

Er råvarehandel noget for mig?

Når du handler råvarer hos ETX, ejer du ikke det underliggende fysiske aktiv, og du behøver ikke at handle på en børs for at drage fordel af spændende handelsmuligheder.

Du kan handle direkte via vores kraftfulde, prisvindende platform og spekulere i prisernes volatilitet og bevægelser med en CFD- eller spread betting-konto.

Gennemlæs den næste sektion i denne vejledning omkring råvarehandel for at lære mere om, hvordan du handler de forskellige råvaretyper, som vi har nævnt her.

Er du klar til at komme i gang?

Opret live-konto Opret demo-konto