Margin er et beløb, som du adskiller fra dine handelsmidler (TFA), og den fungerer som en sikkerhedsstillelse på den position, som du ønsker at åbne. Ved at adskille midler kan du hjælpe med at sikre, at du har en tilstrækkelig egenkapital til at dække eventuelle tab, og det holder dig fra at overgeare din konto, hvilket reelt set lægger et loft over antallet af åbne positioner, som du kan have på et givet tidspunkt.

Så snart en position lukkes, vil TFA blive opdateret til at reflektere din totale egenkapital minus brugt margin og gevinster eller tab på åbne positioner.

Eksempler på hvordan margin beregnes

Her viser vi 2 eksempler på, hvordan margin beregnes på henholdsvis en indekshandel og på en valutahandel.

Indekser - Germany 40, eksempel:

  • Du ønsker at placere et spread bet på 50p pr. point på Germany 40, som handles til 12000
  • Den krævede margin på dette marked er 5 % af handlens eksponering
  • Din eksponering på denne handel er 50p x 12000 = 6.000 £
  • Derfor svarer den krævede margin til at dække din position til 5 % af 6.000 £ = 300 £

Valuta - GBPUSD, eksempel:

  • Du ønsker at placere et spread bet på 50p pr. pip på GBPUSD, som handles til 1.30000
  • Den krævede margin på dette marked er 3,33 % af handlens eksponering
  • Din eksponering er 50p x 13.000 £ = 6.500 £
  • Derfor svarer den krævede margin til at dække din position til 3,33 % af 6.500 £ = 216,45 £

Brugere af TraderPro kan se marginkravet til dækning af en position direkte på den udfyldte handelsanmodning.

Er du klar til at komme i gang?

Opret live-konto Opret demo-konto