Hvis du forstår, hvordan værdiansættelsen af din konto fungerer, vil det hjælpe dig med at vurdere den aktuelle status på dine midler og lade dig bruge din kapital på en effektiv måde.

På ETX TraderPro er der en række vigtige beregninger, som du kan finde i toppen af skærmen.

Disse beregninger består af Saldo, Gevinst/Tab, Margin, Margin %, Egenkapital og TFA, og de repræsenterer:

  • Saldo - Den realiserede likviditetsbeholdning på kontoen (ej inkl. løbende gæld).
  • Gevinst/Tab - De kombinerede gevinster og tab på alle dine åbne positioner
  • Margin - Aktuelle tilsidesatte midler til dækning af margin på åbne positioner.
  • Margin % - Dette er din egenkapital som en procentdel af din margin. Anvendes til beregninger af margin-call.
  • Egenkapital - Din saldo i realtid, det mest præcise billede af den nuværende status på din konto.
  • TFA - Trade Funds Available eller tilgængelige handelsmidler. De midler du har tilbage til at åbne positioner..

Disse værdier vil ændre sig efterhånden, som du begynder at placere handler på kontoen. Det er vigtigt at forstå, hvorfor disse tal ændrer sig, og hvad det betyder for din handel. Læs vores komplette vejledning om kontoværdiansættelse her.

Er du klar til at komme i gang?

Opret live-konto Opret demo-konto