Strategier for råvarehandel


Råvarehandel involverer nogle af verdens mest udbredte naturressourcer. Fra kobber til korn, og sølv til sojabønner, kan ETX Capital-kunder handle med et bredt udvalg af forskellige råvarer. Imidlertid er der nogle få ting, man skal overveje, når man handler på råvaremarkedet:

 • 01

  Find en råvare der passer til dig

  Selv om der ikke er noget problem i at handle med mere end en råvare ad gangen, skal man ikke begå den fejl at formode, at alle råvarer fungerer på samme måde. Forskellige råvarer kan fungere med varierende niveauer af volatilitet og likviditet. Giv dig tid til at undersøge de råvarer, du har en interesse i, for at finde de specifikke råvarer, der passer bedst til din handelsstil.

 • 02

  Opdaterede oplysninger

  Når man handler på råvaremarkedet, kan vigtigheden af opdaterede oplysninger ikke understreges nok. Råvarer er forskellige fra aktier, for eksempel er der ingen risiko for overtagelser og meget mindre fokus på enhver form for kvartalsregnskaber. Imidlertid er bestemte råvarer meget mere modtagelige over for pludselige udsving forårsaget af en række begivenheder, som kan være svære at forudsige. Vejrforhold, kvægsygdomme, større oliefund: disse er blot nogle få eksempler på ting, der kan påvirke landbrugs-, husdyr- og energiråvarepriserne. Mens sådanne begivenheder ofte er umulige at forudsige, kan et konstant kig på nyhederne hjælpe dig med at reagere hurtigt på oplysninger, som kan have en styrkende eller svækkende effekt på en bestemt råvare.

 • 03

  Indbyrdes forbundne aktiver: Knock-on-effekten

  Denne strategi virker bedst, når man overvejer både råvarer og andre former for produkter. Den virker ud fra en forståelse af, at bevægelser på bestemte aktiver kan have en effekt på andre aktiver. For eksempel førte faldet i oliepriserne - en råvare - i anden halvdel af 2014 til at energisektoraktier - værdipapirer - faldt i værdi på en række finansielle indekser. Dette er en af årsagerne til, at mange tradere inkluderer mindst én råvare i deres handelsportefølje, idet de så bedre kan følge de potentielle bevægelser i de virksomheder, som er relateret til den pågældende råvare. Det skal understreges, at denne strategi virker mest fordelagtigt med lidt handelserfaring. Det kan desværre være alt for nemt at misforstå, hvordan en aktie vil reagere på en råvares bevægelse.


  Vi håber, at ovenstående oplysninger har været nyttige. For flere oplysninger om råvarer, se vores sider ”Hvad er råvarer” og ”Sådan handler man med råvarer”.

 • 04

  Safe Haven

  Mange investorer benytter bestemte råvarer - især ædelmetaller, og specielt guld - som ”safe haven”-produkter, fordi folk anser dem for at have en indbygget stabilitet, som ikke er til stede på andre markeder. I perioder med ekstrem volatilitet på de generelle markeder køber handlere ofte guld, idet det anses som et lavrisiko-produkt, der er ideelt for handlere, som ønsker at vente til en volatilitetsperiode er overstået og kun komme tilbage, når den ekstremt hurtige bevægelse på markederne er aftaget en smule.

Ansøg om vores

Ansøg om vores