Privacy Policy (Fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger)


ETX Capital anerkender vigtigheden af at beskytte dine personlige og finansielle oplysninger. Dette giver os mulighed for at give dig et sikkert website til dine transaktioner. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, du eller en tredjepart giver os i forbindelse med vores levering af tjenester til dig, eller som vi indsamler fra din brug af vores tjenester og/eller vores app(s) eller website(s). 

Databeskyttelsesloven siger, at de personlige oplysninger, vi har om dig, skal: 


 • • Anvendes lovligt, retfærdigt og på en gennemsigtig måde.
 • • Udelukkende indsamles til gyldige formål, som vi tydeligt har forklaret dig, og må ikke bruges på en måde, der er uforenelig med disse formål.
 • • Være relevante for de formål, vi har forklaret dig, og begrænset udelukkende til disse formål.
 • • Være nøjagtige og opdaterede.
 • • Opbevares så længe, det er nødvendigt i henhold til de formål, vi har forklaret dig.
 • • Opbevares sikkert. 

Vi forbeholder os ret til at ændre og ajourføre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med ny teknologi, ændringer i dine operationer og praksis samt nye love og bestemmelser. Vores mest aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil regulere eventuelle personlige oplysninger, vi har om dig. 


1. Registeransvarlig 


Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder behandlingsaktiviteter på vegne af Monecor (London) Limited, der handler som ETX Capital. ETX Capital tilbyder spread trading og CFDhandelstjenester og er registeransvarlig for dine personlige oplysninger i forbindelse med disse tjenester. 


2. Brug af personlige data


 •      2.1. Identitetsverifikation og kontoadministration

  I forbindelse med at tilbyde dig tjenester, eller oplysninger om vores tjenester, skal vi verificere din identitet for at opsætte dig som kunde, og vi skal bruge disse oplysninger for på effektiv vis at administrere din konto for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige service. Dette kan inkludere tredjeparter, der foretager kredit- eller identitetskontrol på vores vegne. Det er i vores lovlige interesse at gøre dette, og denne brug af dine personlige oplysninger er nødvendig for os for at vide, hvem du er, da vi også har en juridisk forpligtelse til at overholde visse forskriftsmæssige Kend din kunde-forpligtelser.


 •      2.2. Tilvejebringelse, forbedring og udvikling af produkter og tjenester 

  Ved åbning af en konto skal vi bruge dine personlige oplysninger til at levere vores tjenester og opfylde vores forpligtelser over for dig. Det er i vores lovlige interesse at sikre, at vi tilbyder dig de bedste produkter og tjenester, så vi kan regelmæssigt gennemgå dine behov for at sikre, at vi leverer de bedst mulige produkter og tjenester.

  Vi kan fra tid til anden bruge de personlige oplysninger, vi får fra dig gennem din brug af vores tjenester og/eller gennem kundeundersøgelser, som hjælp til at forbedre vores produkter og tjenester. Det er i vores lovlige interesse at gøre dette. 


 •      2.3. Bilæggelse af forespørgsler og tvister

  Hvis vi vurderer, at der er en risiko, som vi eventuelt skal forsvare, eller vi skal fremsætte juridiske krav, kan vi i vores lovlige interesse bevare dine personlige oplysninger efter behov for at sikre, at vi på behørig vis kan fremsætte eller forsvare juridiske krav. Vi skal eventuelt også dele disse oplysninger med vores forsikringsselskaber eller juridiske rådgivere. Hvor længe, vi vil opbevare disse oplysninger, vil afhænge af kravets art, og hvor længe vi vurderer, at der er en risiko, som vi skal forsvare eller fremsætte krav mod. Det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde.


 •      2.4. Overholdelse af love og forskrifter 

  Vi skal eventuelt bruge dine personlige oplysninger til at overholde gældende lov, retskendelse eller andre juridiske processer eller efter ordre fra relevant tilsynsmyndighed. Vi gør ikke kun dette for at opfylde vores juridiske forpligtelser, men også fordi det kan være i vores lovlige interesse at gøre dette. 


 •      2.5.  Profilering

  Vi kan fra tid til anden bruge dine personlige oplysninger til at skabe profiler om dig, så vi bedre kan forstå dine behov og levere de bedste produkter og tjenester, vi kan. Vi kan også tage beslutninger om dig gennem automatiseret profilering eller automatiserede kreditkontroller, som kan påvirke din evne til at bruge vores tjenester. Vi kan gøre dette enten for at opfylde vores juridiske forpligtelser, eller fordi det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde. 


 •      2.6. Marketing

  Vi kan indsamle dit navn og kontaktoplysninger (såsom din e-mailadresse, telefonnummer eller adresse) for at kunne sende dig information om vores produkter og tjenester, som du eventuelt er interesseret i. Vi kan indsamle dette direkte fra dig eller gennem en tredjepart. Hvis en tredjepart har indsamlet dit navn og kontaktoplysninger, vil de kun videregive disse oplysninger til os til brug i forbindelse med marketing, hvis du har givet dem tilladelse til at gøre dette. Det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde.

  Du har altid ret til at “fravælge” at modtage marketing, og du kan når som helst udøve denne ret ved at kontakte os. Hvis vi sender dig marketingsrelaterede e-mails, giver vi altid en afmeldingsmulighed, så du kan fravælge at modtage marketingsrelaterede e-mails i fremtiden. Hvis du fravælger at modtage marketingsmaterialer fra os, føjes du til vores undertrykkelsesliste for at sikre, at vi ikke utilsigtet sender dig yderligere marketing. 


  Vi vil aldrig dele dit navn eller kontaktoplysninger med tredjeparter til marketingsformål, medmindre vi har din tilladelse til at dele disse oplysninger med en specifik tredjepart, så de kan sende dig marketing. Vi bruger tredjepartstjenesteleverandører til at udsende vores marketingsmateriale, men vi tillader kun, at de bruger disse oplysninger efter vores instruktioner, og hvis de har accepteret at behandle oplysningerne fortroligt og opbevare dem sikkert. Det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde.

  Vi beholder dine oplysninger på vores marketingsliste, indtil du fravælger, og da vil du blive føjet til vores undertrykkelsesliste. Vi bevarer denne undertrykkelsesliste på ubestemt tid for at opfylde vores juridiske forpligtelser for at sikre, at vi ikke utilsigtet sender dig mere marketing. 


 •      2.7. Websiteinformation

  Vores websider og e-mails kan indeholde webbeacons eller pixeltags eller anden tilsvarende type dataanalyseværktøjer, som giver os mulighed for at spore modtagelse af korrespondance og tælle antallet af brugere, der har besøgt vores webside eller åbnet vores korrespondance. Hvis dine personlige oplysninger er fuldstændigt anonymiserede, behøver vi ikke et juridisk grundlag, da oplysningerne ikke længere vil udgøre personlige oplysninger, men hvis dine personlige oplysninger ikke er anonymiserede, er det i vores lovlige interesse at løbende evaluere disse personlige oplysninger for at sikre, at de produkter og tjenester, vi leverer, er relevante for markedet. 


 •      2.8. Referencer og undersøgelser

  Fra tid til anden kan tredjeparter som f.eks. kreditbureauer kontakte os for at bede os give en kreditreference om dig i forbindelse med kredit- og identitetskontroller. Det kan være i vores lovlige interesse at opfylde vores juridiske forpligtelser, eller vi kan være forpligtede til at give en sådan reference for at opfylde en juridisk forpligtelse. 


  Fra tid til anden kan vi sende dig undersøgelser som en del af vores kundetilbagemeldingsproces, og det er i vores lovlige interesse at bede om tilbagemelding for at sikre, at du får den bedste service. Vi kan dog fra tid til anden også bede dig om at deltage i andre undersøgelser, og hvis du accepterer at deltage i sådanne undersøgelser, antager vi, at vi har din tilladelse til at bruge de personlige oplysninger, vi indsamler som del af en sådan undersøgelse. Alle svar på en undersøgelse, vi udsender – det være sig i forbindelse med kundetilbagemelding eller andet – aggregeres og afpersonaliseres, før undersøgelsesresultater deles med eventuelle tredjeparter.


 •      2.9. Intern forretningsgang og registrering af oplysninger

  Vi skal eventuelt behandle dine personlige oplysninger til interne forretnings- og forskningsformål samt til registreringsformål. Sådan behandling er i vores egen lovlige interesse og er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser. Dette kan inkludere enhver form for kommunikation, vi har med dig, vedrørende de tjenester, vi leverer, og vores forhold til dig. Vi vil også føre fortegnelser for at sikre, at du opfylder dine forpligtelser i overensstemmelse med enhver kontrakt, du har indgået med os. 


 •      2.10. Vores lokaler

  Vi indsamler oplysninger om besøgende i vores lokaler. Vi kan registrere oplysninger om dit besøg, herunder dato og tidspunkt for dit besøg, dit navn, arbejdsgiver, kontaktoplysninger og køretøjets indregistreringsnummer. Hvis du har et uheld i vores lokaler, kan dette inkludere en redegørelse af dit uheld. Det er i vores lovlige interesse at gøre dette.

  Vi kan anvende et videoovervågningskamera (CCTV) i vores lokaler, som kan optage dig og dine aktiviteter. Vi viser meddelelser herom, så det er klart hvilke områder, der er underlagt overvågning. Vi videregiver kun optagelser efter en kendelse eller formel anmodning fra retshåndhævende myndigheder, eller hvis det er nødvendigt i forbindelse med tvister. Det er ikke kun et juridisk krav, men også i vores lovlige interesse at gøre dette. 


 •      2.11. . Deling med samarbejdspartnere 

  Vi kan dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartnere, som leverer tjenester på vores vegne, eller som har introduceret dig til os. Det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde for at levere vores tjenester til dig.


 •      2.12. Deling med koncernenheder og omstrukturering af virksomheden 

  Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre enheder i vores koncern som del af vores regelmæssige rapporteringsaktiviteter vedrørende virksomhedens ydeevne, i forbindelse med en omorganisering eller omstrukturering af virksomheden samt til systemvedligeholdelsessupport og hosting af data. Det er i vores lovlige interesse at bruge dine personlige oplysninger på en sådan måde.

  Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre tredjeparter efter behov, f.eks. i forbindelse med et muligt salg eller omstrukturering af virksomheden i forbindelse med de formål, dine oplysninger blev indsamlet til. Det er i vores lovlige interesse at gøre dette. 

   


3. Indsamling af personlige data


Vi kan indsamle følgende typer oplysninger fra aktuelle eller potentielle kunder:


 • • navn, adresse og kontaktoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, telefonnummer og emailadresse 
 • • fødselsdato og køn
 • • professionelle oplysninger og beskæftigelsesoplysninger
 • • ID og/eller pasnummer
 • • nationalt skatteidentifikationsnummer
 • • information om din indkomst og formue, herunder detaljer vedrørende dine aktiver og passiver, kontoopgørelse, skat og finansielle erklæringer
 • • handelshistorik og opnået resultat 
 • • eventuelle andre tilsvarende oplysninger. 

Vi indsamler disse oplysninger gennem din brug af vores tjenester eller anden handel med os inklusive gennem eventuelle websites, apps, kontoåbningsapplikationer, demotilmelding, webinartilmelding, abonnement på nyhedsopdateringer og fra information, der er oplyst under vores løbende kundekommunikation. Vi kan indsamle disse oplysninger om dig fra tredjeparter enten gennem indkøbte marketinglister fra tredjepart, offentlige tilgængelige kilder eller gennem vores “henvis en ven”-plan.


Vi kan bede om andre personlige oplysninger frivilligt fra tid til anden, og hvis du ikke ønsker at give os disse oplysninger, vi kræver for at opfylde din anmodning om et bestemt produkt eller tjeneste, kan vi muligvis ikke levere det ønskede produkt eller tjeneste.


Bemærk, at vi opbevarer registre over din handelshistorik, herunder:


 • • produkter, du handler, og deres resultat
 • • produkter, vi handler på dine vegne, og deres resultat
 • • historiske data om de handler og investeringer, du har foretaget, herunder det investerede beløb
 • • din præference for bestemte typer af tjenester og produkter.

Vi kan registrere eventuel kommunikation, det være sig elektronisk, over telefon, i person eller andet, som vi har med dig i forbindelse med de tjenester, vi leverer til dig og vores samarbejde med dig. Dette register tilhører udelukkende os og udgør bevis for kommunikationen mellem os. Eventuelle telefonsamtaler kan blive optaget uden brug af en advarselstone eller anden meddelelse herom. 


Bemærk, at vores kontorer eller lokaler kan have CCTV, som vil optage dig. 


4. Dit samtykke


Hvis vores brug af dine personlige oplysninger kræver dit samtykke, skal et sådant samtykke gives i overensstemmelse med gældende kundevilkår og -betingelser, der er tilgængelige på vores website(s) eller enhver anden kontrakt, vi kan have indgået med dig eller stipuleret i vores kommunikation med dig fra tid til anden. 


Hvis vi er afhængige af dit samtykke som vores juridiske basis til at behandle dine personlige oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor.


5. Videregivelse af personlige oplysninger og overdragelse uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde 


Vi kan i forbindelse med standarddriften af vores virksomhed dele udvalgte oplysninger til følgende:


 • • kreditleverandører, eventuelle relevante tilsynsmyndigheder, regeringsmyndigheder eller retshåndhævende myndighed i forbindelse med lovkrav eller som aftalt med dig
 • • vores forsikringsselskaber, serviceleverandører, specialiserede rådgivere, leverandører og underleverandører, der leverer forsikringstjenester, administrative tjenester, IT-tjenester, finansielle tjenester, tjenester i forbindelse med verifikation, regulering, overholdelse eller andre tjenester 
 • • professionelle rådgivere som f.eks. vores sagførere i forbindelse med eventuelle igangværende eller fremtidige sagsanlæg eller for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, samt vores revisorer og bogholdere for at opfylde vores regulatoriske og finansielle rapporteringsforpligtelser.
 • • mæglere og associerede selskaber, med hvem vi har et gensidigt forhold
 • • kreditrapporterings- og referencebureauer
 • • eventuelt medlem af vores gruppe, dvs. vores associerede selskaber, vores endelige holdingselskab og efterfølgende ejere af vores virksomhed 
 • • enhver person, der er autoriseret af dig.

Generelt kræver vi, at tredjeparter, der håndterer eller indsamler dine personlige oplysninger, anerkender fortroligheden af disse oplysninger, garanterer at respektere enhver persons ret til privatlivets fred og overholder alle relevante databeskyttelseslove og denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en tredjepart bruger dine personlige data som registeransvarlig, er en sådan brug ikke dækket af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og er ikke underlagt ETX Capitals standarder og procedurer til beskyttelse af personlige oplysninger.


Bemærk, at tredjeparter, såsom kreditrapporterings- og referencebureauer, kan opbevare et register over eventuelle søgninger og kan bruge søgeoplysningerne til at hjælpe andre virksomheder med at foretage deres søgninger. 


Vi kan overføre dine personlige oplysninger til en anden af vores gruppevirksomheder samt behandlere, der er engagerede på vores vegne, uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØF”). I det omfang vi overfører dine oplysninger uden for EØF, vil vi sikre, at overførslen er lovlig, og at de rette sikkerhedsforanstaltninger er taget. 


For at overføre personlige oplysninger til tredjeparter i territorier, hvor gældende lovgivning eventuelt ikke er tilstrækkelig, vil vi indgå aftaler med sådanne tredjeparter for at sikre, at der er taget passende og egnede foranstaltninger baseret på de standardkontraktuelle vilkår og betingelser, der er vedtaget af EuropaKommissionen.


Hvis vi foretager overførsler til tredjeparter i USA, kan vi i nogle tilfælde henholde os til gældende standardkontraktuelle paragraffer, bindende virksomhedsregler, EU-US Privacy Shield eller andre tilsvarene gældende ordninger. 


6. Sikkerhed og opbevaring af personlige oplysninger 


ETX Capital tager beskyttelsen af dine data meget alvorligt. ETX Capital har taget foranstaltninger og forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger, og vores medarbejdere forstår, at de skal respektere fortroligheden af dine personlige oplysninger. Vi har en sikkerhedsansvarlig for at sikre overholdelse af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende love og bestemmelser.


Vi opbevarer personlige oplysninger i sikre computeropbevaringsfaciliteter, papirbaserede filer og/eller andre optegnelser. Når vi anser, at de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi fjerne enhver detalje, der kan identificere dig, og vi vil på sikker vis destruere optegnelserne


Bemærk, at vi er underlagt bestemte love og bestemmelser, som kræver, at vi opbevarer en kopi af dokumenterne, vi har brugt i forbindelse med at opfylde kundeidentifikationskravet og understøttende bevis og optegnelser af transaktioner med dig og dit forhold til os i en periode på fem (5) år, efter vores samarbejde med dig er ophørt.


Personlige oplysninger, der opbevares i form af et beseglet dokument, skal opbevares i tolv (12) år, efter vores samarbejde med dig er ophørt. 


Hvis vi opbevarer eventuelle personlige oplysninger i form af registreret kommunikation, det være sig via telefon, elektronisk, i person eller andet, vil disse oplysninger blive opbevaret i overensstemmelse med lokale lovgivningskrav, som vil være enten fem (5) eller ti (10) år, efter vores samarbejde med dig er ophørt. Hvis du har fravalgt at modtage marketingkommunikation, vil vi opbevare dine oplysninger i vores undertrykkelsesliste, så vi ved, at du ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser. 

7. Cookies


En cookie er et lille stykke tekst, der lagres på din computer eller enhed, når du besøger et website eller en app. Vi bruger cookies på vores websites og apps for at give dig en mere relevant og effektiv oplevelse. For yderligere oplysninger om cookies henvises der til vores website.


8. Teknologiforbedringer 


Vi ønsker at give dig en bedre og forbedret oplevelse gennem konstant teknologiudvikling. Dette kan resultere i en ændring af måden, personlige oplysninger indsamles eller anvendes. Effekten af eventuelle teknologiændringer, som kan påvirke beskyttelsen af dine personlige oplysninger, vil blive meddelt i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger på tidspunktet for ændringen. 


9. Links til tredjeparters websites


Vores websites eller apps kan have links til eksterne tredjeparters websites. Bemærk, at tredjeparters websites ikke er dækket af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og disse websites er ikke underlagt ETX Capitals standarder og procedurer til beskyttelse af personlige oplysninger. Kontakt den pågældende tredjepart vedrørende dennes standarder og procedurer til beskyttelse af personlige oplysninger.


10. Dine rettigheder


Databeskyttelsesloven giver dig en række rettigheder, når det drejer sig om de personlige oplysninger, vi har om dig. De primære rettigheder er angivet nedenfor. Yderligere oplysninger om dine rettigheder kan du finde på informationskommissærens kontor (”ICO” – Information Commissioner’s Office). Under visse omstændigheder har du ifølge loven ret til at: 


 • •Være informeret på en tydelig, gennemsigtig og nemt forståelig måde om, hvordan vi anvender dine personlige oplysninger og dine rettigheder. Derfor informerer vi dig med denne meddelelse. Kontakt os endelig, hvis du behøver yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. 
 • •Anmode om adgang til dine personlige oplysninger (almindeligvis kendt som den “registreredes adgangsanmodning”). Denne giver dig mulighed for at modtage en kopi af de oplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem i henhold til loven.
 • • Anmode om ændring af de personlige oplysninger, vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at ændre eventuelle ufuldstændige eller forkerte oplysninger, vi har om dig.
 • • Anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personlige oplysninger, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem (f.eks. kan vi behøve at fortsætte med at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser). Du har også ret til at fjerne personlige oplysninger, hvis du har udøvet din ret til at modsætte dig behandling (se nedenfor).
 • • Modsætte dig behandling af dine personlige oplysninger, hvis vi henholder os til en lovlig interesse (eller lovlig interesse fra tredjepart), og der er noget ved din særlige situation, der gør, at du vil modsætte dig vores brug af dine oplysninger på dette grundlag, og vi ikke har overbevisende lovligt grundlag til at gøre dette, hvilket underkender dine rettigheder, interesser og frihed (vi skal f.eks. eventuelt forsvare et juridisk krav). Du har også ret til at modsætte dig, at vi behandler dine personlige oplysninger til direkte marketingsformål.
 • • Anmode om en begrænsning i behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at stoppe behandlingen af personlige oplysninger om dig, f.eks. hvis du ønsker at fastslå deres nøjagtighed eller årsagen til behandlingen.
 • • Anmode om at overføre personlige oplysninger til en anden part, når du har givet os dine oplysninger, og vi bruger dem baseret på din tilladelse eller til at indgå en kontrakt med dig, og vi behandler dem med automatiserede midler.
 • • Trække tilladelse tilbage. I de begrænsede omstændigheder, hvor vi afhænger af din tilladelse (i modsætning til de andre grundlag angivet ovenfor) til vores indsamling, behandling og overførsel af dine personlige oplysninger til et specifikt formål, har du ret til når som helst at trække din tilladelse tilbage for denne specifikke behandling. Når vi har modtaget meddelelse fra dig om, at du har trukket din tilladelse tilbage, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger til det eller de formål, du oprindeligt accepterede, medmindre vi har en anden lovlig interesse i at gøre dette.
 • • Indgive en klage. Hvis du mener, at vi anvender dine oplysninger på en måde, der overtræder databeskyttelsesloven, har du ret til at indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse (hvis du er i Storbritannien, er det ICO).

Hvis du vil gennemgå, verificere, ændre eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger, modsætte dig behandling af dine personlige oplysninger, trække din tilladelse til behandling af dine personlige oplysninger tilbage eller bede om, at vi overfører en kopi af dine personlige oplysninger til en anden part, bedes du kontakt os. 


Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personlige oplysninger (eller udøve nogle af dine andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning om adgang er klart ubegrundet eller urimelig. Alternativt kan vi nægte at opfylde anmodningen i sådanne tilfælde. 


Vi kan eventuelt anmode om specifikke oplysninger fra dig for at forstå din anmodnings art, bekræfte din identitet og sikre dine rettigheder til adgang til disse oplysninger (eller til at udøve dine andre rettigheder). Dette er en anden passende sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personlige oplysninger ikke videregives til en person, der ikke har ret til at modtage dem.


Du bedes overveje din anmodning seriøst, før du indsender den. Vi vil besvare din anmodning, så snart vi kan. Generelt vil dette være inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning. Hvis det tager længere tid at behandle din anmodning, vil vi informere dig herom.


11. Klage og kontakt 


Hvis du er betænkelig ved vores beskyttelse af dine personlige oplysninger, kan du indgive en klage, og vi vil handle på den omgående. Du kan kontakte os som angivet nedenfor. 


Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, har du ret til at indgive en klage til informationskommissærens kontor (”ICO”). Du kan finde yderligere oplysninger på ICO’s website på https://ico.org.uk/.


Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du e-maile: [email protected].


Marts 2018


75.1% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

75.1% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.