BINÆRT FØRSTE INDSKUDSTILBUD, VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REGISTRERINGSBONUS


 1. Dette tilbud gælder ikke hvor det er forbudt ved lov.

 2. Dette tilbud er begrænset til én bonus pr. person. Når du har indløst denne bonus vil du ikke kunne fremsætte yderligere krav i forbindelse med dette tilbud.

 3. For at kvalificere dig til £$€ 20 "introduktionsbonussen" skal du: (a) være ny kunde hos ETX Capital og (b) åbne en fuldt autoriseret ETX binær handelskonto. Kontoåbningen er betinget af godkendelse af overholdelsesprocedurerne.

 4. Efter opfyldelsen af de ovennævnte betingelser, vil £$€ 20 bonussen automatisk blive overført til din handelskonto inden for to (2) arbejdsdage.

 5. Bonusbeløbet vil forblive på din konto og kan ikke hæves, før frigivelseskriterierne er opfyldt. Frigivelseskriterierne er som følger: (i) du skal lukke ti (10) handler for råvarer, valuta og/eller indekser inden for tres (60) kalenderdage efter at bonussen er overført til din konto, og (ii) bonusbeløbet skal forblive på din konto i en periode på tres (60) kalenderdage. Det samme gælder også, hvis kunder foretager yderligere indskud efter at have modtaget bonussen.

 6. Hvis en bonus overføres til din konto og du efterfølgende hæver penge (herunder fortjeneste), før frigivelseskriterierne er opfyldt, vil vi tilbagetrække din bonus.

 7. Hvis du ikke opfylder frigivelseskriterierne inden for tres (60) kalenderdage efter at bonussen overføres til din konto, forbeholder vi os ret til at tilbagetrække bonusbeløbet (eller en sådan del, som er til rådighed for tilbagetrækning).

 8. Hvis din kontosaldo når nul, vil frigivelseskriterierne for tilbud ophøre og normal handelsprotokol vil gælde. I tilfælde af, at du deltager i mere end et tilbud samtidigt, fungerer frigivelseskriterierne på følgende måde: Handler placeret efter modtagelsen af et bonusbeløb fordeles i overensstemmelse med frigivelseskriterierne for denne bonus, og handler fordeles til efterfølgende bonus-frigivelseskriterier, når de tidligere bonus-frigivelseskriterier er opfyldt fuldt ud. Bonus-frigivelseskriterier opfyldes derfor i nøje kronologisk rækkefølge.  Dette princip gælder uanset antallet af tilbud, du deltager i på samme tid.

 9. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab, du påføres som følge af din handel i relation til dette tilbud. Binær handel er højrisiko, og det er muligt at miste sin kontosaldo.

 10. En bonus vil blive tilbagekaldt eller trukket tilbage fra kunder, der misbruger hensigten med dette tilbud. Vi forbeholder os ret til at annullere/fjerne en bonus til enhver tid i tilfælde af nogen mistanke om misbrug af tilbuddet. "Misbrug" omfatter, men er ikke begrænset til, åbning af flere konti for at opkræve flere bonusser. Hvor endvidere nogen betingelse for et bonustilbud er overtrådt, eller der er begrundet mistanke fra ETX Capital om, at en kunde har handlet svigagtigt eller opnået en uberettiget eller utilsigtet fordel, forbeholder vi os ret til at standse ethvert forsøg på hævning af fortjeneste.

 11. Vi er den eneste dommer over disse regler og andre spørgsmål opstået i forbindelse med denne kampagne. Undtagelser fra disse regler er efter eget skøn af ETX Capitals ledelse, og vores beslutning er endelig. Vi forbeholder os retten til at ændre, tilbagekalde eller begrænse dette tilbud til enhver tid uden varsel.

 

BINÆRT FØRSTE INDSKUDSTILBUD, VILKÅR OG BETINGELSER


 1. Dette tilbud gælder ikke, hvor det er forbudt ved lov.

 2. Dette tilbud er begrænset til én bonus pr. person. Når du har først har gjort krav på dette bonustilbud, kan du ikke gøre nogen krav gældende mht. dette tilbud igen. Dette tilbud kan ikke bruges sammen med andre tilbud, bortset fra registreringsbonussen på 200 DKK.

 3. Dette bonustilbud slutter den 31 juli 2016 (”Lukkedato”).

 4. For at være kvalificeret til at modtage bonussen skal du: (a) være ny kunde hos ETX Capital, (b) åbne en fuldt godkendt ETX binær handelskonto på eller før lukkedatoen, og (b) indsætte et minimumsbeløb på 1000 DKK (”Kvalificerende indskud”) i basisvalutaen for din konto, på eller før lukkedatoen. Kontoåbningen skal være godkendt.

 5. Det maksimale bonusbeløb er 37500,00 DKK pr. kunde afhængigt af basisvalutaen for din handelskonto. Den procentdelsbonus, som du vil modtage for dit første indskud, er udspecificeret herunder:

Kvalificerende indskud (DKK)

1000 – 9999.99

10.000 – 149.999.9

150,000 eller mere

Bonusprocent / første indskudsbeløb

1000.00 DKK

25%

37500,00 DKK

Kvalificerende indskud (DKK)

1000 – 9999.99

10.000 – 149.999.9

150,000 eller mere

Bonusprocent / første indskudsbeløb

1000.00 DKK

25%

37500,00 DKK

Kvalificerende indskud (DKK)

Bonusprocent / første indskudsbeløb

1000 – 9999.99

1000.00 DKK

10.000 – 149.999.9

25%

150,000 eller mere

37500,00 DKK

 

 1. Ved opfyldelse af de tidligere nævnte betingelser bliver den relevante bonus automatisk indsat på din handelskonto inden for to (2) hverdage.

 2. Bonuspengene vil forblive på din konto og kan ikke hæves før frigivelseskravene er opfyldt. For at opfylde frigivelseskravene skal du lukke handler i forbindelse med binære optioner med en sammenlagt omsætning på 5.000 % (x 50 gange) af bonussen. Kundens indskud vil blive taget i betragtning først i forhold til beregningen af handelstab. Den samme regel gælder også, når kunden indsætter yderligere beløb efter modtagelse af bonussen.

 3. Hvis en bonus overføres til din konto og du derefter hæver indsatte midler (herunder fortjeneste) før frigivelseskravene er opfyldt, tilbagetrækker vi din bonus.

 4. Hvis du ikke opfylder frigivelseskravene inden for tresindstyve (60) kalenderdage fra modtagelse af bonussen, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde bonusmidlerne (eller den del, som er til rådighed for tilbagetrækning).

 5. Hvis din kontosaldo når nul, vil frigivelseskravene for tilbuddet udløbe, og den normale handelsprotokol vil gælde.          

 6. I tilfælde af, at du tager del i mere end ét tilbud på samme tid, fungerer frigivelseskravene på følgende måde: Handler placeret efter modtagelse af et bonusbeløb fordeles i forhold til frigivelseskravene for denne bonus, og handler fordeles i forhold til eventuelle efterfølgende bonusfrigivelseskrav, når de tidligere bonusfrigivelselseskrav er opfyldt fuldt ud. Bonusfrigivelseskravene opfyldes derfor i streng kronologisk orden. Dette princip gælder uanset antallet af tilbud, som du deltager i på samme tid.

 7. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, som du pådrager dig som følge af handel i forbindelse med dette tilbud. Binær handel er en højrisikoaktivitet og det er muligt at miste sin kontosaldo.

 8. En bonus vil blive tilbagekaldt eller hævet hos kunder, som misbruger dette tilbud. Vi forbeholder os retten til at annullere/fjerne en bonus til enhver tid, hvis der er mistanke om misbrug af tilbuddet. ”Misbrug” inkluderer, men er ikke begrænset til, åbning af flere konti for at gøre krav på flere bonusser. Endvidere forbeholder vi os retten til at stoppe alle forsøg på at hæve eventuelle profitter, hvis en af bonustilbuddets betingelser er overtrådt, eller hvis ETX Capital har en rimelig mistanke om, at en kunde har svindlet eller opnået en uberettiget eller utilsigtet fordel.

 9. Vi er den eneste dommer over disse regler og andre problemer, som måtte opstå i forbindelse med denne kampagne. Undtagelser fra disse regler er efter eget skøn af ETX Capitals ledelse og vores beslutning er endelig. Vi forbeholder os retten til at ændre, tilbagekalde eller begrænse dette tilbud til enhver tid uden varsel.

 

78% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

78% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.