Sådan handles indekser

Mens aktier giver en indikation af det finansielle miljø for individuelle virksomheder, giver indekser tradere mulighed for at træde et skridt tilbage og se på de store linjer i, hvad der sker på de finansielle markeder. Karakteren af et indeks betyder dog, at tradere bliver nødt til at tage højde for flere aktier frem for en enkelt virksomhed, hvilket betyder, at der sandsynligvis er flere aspekter, som er værd at tage med i betragtning.

Indekser: Handelsprocessen

Indekser: Handelsprocessen

Indekser: Handelsprocessen

Trading_Process

I forbindelse med handel fungerer indekser på samme måde som mange CFD-produkter. Ligesom de individuelle aktier, som de består af, kan tradere tage positioner afhængigt af, om de tror, værdien af et indeks vil stige eller falde. Som med individuelle aktier, er målet enten at ”sælge” til en højere pris, end man ”købte” for, eller alternativt at ”købe tilbage” til en lavere pris, end man oprindeligt ”solgte” for. Alle aktierne noteret på indekset vil blive inkluderet i de løbende beregninger til bestemmelse af indeksets nuværende niveau, og indekset vil stige eller falde i værdi afhængigt af den aktuelle styrke eller svaghed af dets aktiekomponenter.

Indeks-volatilitet

Volatility_Ahead_opt

Indeks-volatilitet

Indeks-volatilitet

Fordi indekser består af et antal forskellige aktier, kan et indeks' volatilitet være ret højt grundet konstant skiftende aktiekurser. Af samme årsag er det dog sjældent, at indekser bevæger sig mere end et par procentpoint på daglig basis, idet det er usædvanligt, at alle aktier i et indeks vil gennemgå drastiske bevægelser i samme retning på samme tid. Der er dog tilfælde, hvor dette er sket, for eksempel børskrakkene i det 20. og 21. århundrede.

Indekshandel: Et eksempel

An_Example

Indekshandel: Et eksempel

Indekshandel: Et eksempel

I det følgende scenarie beslutter trader x sig for at tage en position på FTSE100. Lad os sige, at FTSE i øjeblikket handles på et niveau på 6949-6950, hvilket betyder, at spreadet på nuværende tidspunkt er et point. Handleren beslutter sig for at ”købe” for £10 af FTSE på niveauet 6950. Da ”sælg”-niveauet er 6949, starter handleren £10 nede, fordi handleren, hvis han lukkede denne position med det samme, ville lide dette tab.

Lad os sige, at indekset efterfølgende bevæger sig op på et niveau på 6955-6956. Hvis traderen solgte sine £10 FTSE på dette tidspunkt, ville fortjenesten på denne handel være £50: Det første bevægelsespoint i traderens favør ville forvandle hans £10-position til en £0-position (som hverken ville give fortjeneste eller tab og ende neutralt, hvis han afsluttede handlen på dette tidspunkt), mens de følgende fem bevægelsespoint således ville være ren fortjeneste.

Lad os sige, at i stedet for at værdien af FTSE stiger, falder den til et niveau på 6945-6946. I dette tilfælde ville traderen tabe £50, hvis han solgte på dette tidspunkt, fordi prisen de £10 FTSE sælges til er fem point lavere end prisen, de blev købt til.

Ansøg om vores

Ansøg om vores