Strategier for indekshandel


Når du handler med et indeks, er det klogt at være opmærksom på, at selv om du handler med en enhed (selve indekset), består denne enhed af et antal individuelle aktier, som er blevet grupperet. Her er et par hovedpunkter du bør fokusere på i stedet:

 • 01

  Overvågning af indekssektorer

  Der er ikke nogen specifik størrelse for et indeks. Eksempler spænder fra Tysklands DAX 30 hele vejen op til Wilshire 5000-indekset. En af de første ting man dog skal overveje, når man handler med et indeks som helhed, er - hvad er dets bestanddele? Har det et stort antal aktier, som er fokuseret på en specifik markedssektor?


  For eksempel består mere end 10% af UK FTSE100 af minedrift- og energiaktier, hvilket betyder, at et skift i råvarepriserne og efterfølgende stigning eller fald af de råvarerelaterede aktier har potentialet til at kunne påvirke FTSE som helhed.

 • 02

  Ændringer i indekser

  Dette er ikke så meget en strategi, som noget man skal være opmærksom på: De aktier, et indeks består af, kan ændres med tiden. Virksomheder kan fusionere, hvilket betyder, at to aktier konvergerer til en. For eksempel fusionerede Dixons og Carphone Warehouse fra Storbritannien i 2014, og deres tidligere separate aktier blev til én omsættelig enhed, Dixons Carphone. Andre virksomheder kan gå konkurs, hvilket fører til, at deres aktier ikke længere er omsættelige. En tredje mulighed er, at virksomhedens markedsværdi formindskes til et niveau, hvor den er for lille til at forblive på et specifikt indeks (FTSE 100 følger for eksempel Storbritanniens 100 største børsnoterede virksomheder). I et sådant tilfælde ville den blive rykket ned med tiden, mens en virksomhed fra et sekundært indeks med en højere nettoformue ville indtage dens plads.

 • 03

  Forbindelsen mellem valutaer og indekser

  Indekstradere gør klogt i at holde øje med valutakurserne: Der er omstændigheder under hvilke en svag valuta fører til, at et indeks stiger og omvendt. Lad os tage Nikkei225 som eksempel: I 2014 steg værdien af USD imod den japanske yen - tidligere på året havde valutakursen været på omkring 1:102, mens den i slutningen af året steg til et niveau på omkring 1:120. På samme tid gik Nikkei225 dog ustandseligt frem, og gik fra et niveau på 14-15k til næsten 18k ved udgangen af året.


  Hvad er årsagen til denne kontrast mellem et lands valuta og dets primære indeks? Svaret er, at faldet i den japanske Yen’s styrke meget vel kan have spillet en aktiv rolle i Nikkeis fremgang. Japans økonomi er stort set baseret på eksport, og en svagere valutakurs for den primære valuta har importørerne gavn af, eftersom de kan sælge deres produkter til en lavere pris på udenlandske markeder, mens de stadig kan skabe en lignende profit på hvert salg i deres egen valuta. I det tilfælde hjælper faldet i den japanske yens værdi eksport-fokuserede virksomheder med at klare sig bedre og styrker individuelle aktier, hvilket driver Nikkei op som en helhed.

Ansøg om vores

Ansøg om vores