Vi hos ETX forpligter os til at sikre, at vores kunder behandles retfærdigt, og modtager den bedst mulige pris ved udførelse af en handel, uanset produktet. Vores politik for bedste udførsel gælder både for detail- og professionelle kunder

For at kunne overholde lovgivningsmæssig teknisk standard (RTS) 28 af markederne i finansiel direktiv for instrumenter (MiFID) II, skal vi give fuld klarhed til dig som vores kunde, med hensyn til kvaliteten af vores handelsudførelse.

Anvendelsesområdet for disse oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, pris, omkostning, hastighed og sandsynligheden for succesfuld udførelse. Ved at give disse oplysninger til dig, opfylder vi vores forpligtelser som en komplet autoriseret og reguleret mægler. Dog synes vi også, at være åbne og give dig klarhed, hjælper os med at forbedre vores service.

Hvis du har nogen spørgsmål angående oplysningerne på denne side, kan du kontakte vores kundeservice eller din account manager.