Sådan handles aktier


Handel med værdipapirer drejer sig om værdien af en virksomheds aktier, som igen er påvirket af opfattelsen af, hvor godt en virksomhed klarer sig. Kort sagt, hvis en trader tror, at værdien af en virksomheds aktie vil stige, vil de ”købe” denne aktie. Hvis den efterfølgende stiger, vil de få en fortjeneste. Men hvis aktien ender med at falde i værdi, vil de pådrage sig et tab, hvis de beslutter sig for at lukke handlen på dette tidspunkt.


Det modsatte gør sig også gældende: Hvis en trader har en formodning om, at en virksomheds aktiekurs er ved at falde, vil de ofte være i stand til at ”sælge” aktien i håbet om, at den vil falde i værdi, og de kan derefter ”købe” den tilbage for mindre. Skulle aktien imidlertid gøre det modsatte og stige i værdi, og de derefter beslutter sig for at stoppe deres tab og lukke handlen, vil de tabe penge, eftersom de skal købe aktien til en højere pris, end de solgte den for.

Handel med værdipapirer: Handelstider

Handel med værdipapirer: Handelstider

Handel med værdipapirer: Handelstider

Trading_Times

Nybegyndere i handel med værdipapirer skal være opmærksomme på, at i det tilfælde, hvor aktier ikke er noteret på flere indekser, vil de kun være i stand til at ”købe” eller ”sælge” denne aktie, når indekset hvor den er noteret er åbent. Hvis der for eksempel er nogen, der ønsker at handle med Marks & Spencer-aktier, vil de kun være i stand til at gøre det i åbningstiderne på UK FTSE100 (8.30-16.30). Tradere har dog stadig mulighed for at placere ”køb”- eller ”sælg”-ordrer uden for denne tidsperiode, og sådanne ordrer kan derefter iværksættes, når markederne åbner.

Handel med værdipapirer: Forretningsscenarie

Equities_Trading

Seriøse aktiehandlere vil normalt holde et vågent øje med de virksomheder, der er knyttet til den aktie, de handler med. Det er altid værd at huske på, at en aktie ikke nødvendigvis reagerer på den måde, man kunne forvente. Lad os sige, at en virksomhed lige har været igennem et hårdt kvartal og har offentliggjort et betydeligt fald i de underliggende salg. Den mest naturlige antagelse ville være, at aktieprisen i den pågældende virksomhed ville falde - efter alt at dømme har virksomheden jo haft nogle problemer, som har berørt den over de sidste tre måneder. Hvis virksomheden imidlertid på samme tid, som den annoncerede tallene fra det foregående kvartal, også annoncerede, at den havde planer om at gå i gang med et betydeligt tilbagekøb af aktier, er der en stor chance for, at aktieprisen ville stige på trods af det dårlige kvartal. Tradere, som kun kender første del af de offentligt tilgængelige nyheder og ikke den anden del, kunne potentielt tabe penge, fordi aktieprisen dermed godt kunne have gået i den modsatte retning af, hvad de forventede.

Ansøg om vores

Ansøg om vores