Vítejte U Zákaznické Podpory ETX

Na této interaktivní stránce naleznete odpovědi na veškeré své otázky, ať už k tradingu obecně, či k různým dílčím aspektům našich obchodních platforem. Můžete vyhledávat pomocí klíčových slov, nebo dle témat. Neustále přitom přidáváme odpovědi na nové otázky našich klientů a veškeré informace průběžně aktualizujeme.

ZPĚT

Vítejte U Zákaznické Podpory ETX

Obchodování
 • Co je to páka?

  Páka nabízí velkou expozici za podstatně nižší částku, známou jako „požadavek na margin“. To znamená použití dluhu pro doplnění investice. Částka je potenciální vztah mezi ziskem a ztrátou a Vaším požadavkem na margin. Páka je důvodem, proč mohou ztráty překročit Vaše vklady. Z tohoto důvodu může pozice s vyšší pákou vydělat nebo prodělat velkou částku z malého počátečního nákladu. Zvýšení páky zvyšuje i riziko.

  Více informací
 • Maximální objem obchodu

  Maximální velikost obchodu může záviset na platformě, kterou používáte nebo na typu finančního instrumentu, s kterým chcete obchdovat.  Obecně můžete zadat jakýkoliv objem obchodu, pokud máte dost prostředků na svém účtu pro pokrytí požadavku na margin příslušného obchodu. Pokud nemůžete zadat svůj obchod na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím použitím bezplatného telefonního čísla uvedeného na webových stránkách Vaší oblasti. Ve výjimečných podmínkách trhu je možné upravit objemy obchodů.

  Více informací
 • Co je to slippage (skluz)?

  Rozdíl mezi úrovní pokynu a aktuální cenou, za kterou byl pokyn proveden. Toto se může stát během období vyšší volatility způsobené například důležitým ekonomickým oznámením nebo otevřením/ukončením obchodní seance na trhu.

  Více informací
 • Minimální objem obchodu

  Minimální velikost obchodu je uvedená na deal ticketu trhu.

  Více informací
 • Nabízíte garantované stop lossy?

  Na určitých trzích nabízíme v určitých momentech garantovaný stop loss. U této možnosti je dodatečný poplatek, který se zobrazí na ticketu obchodu při výběru.

  Více informací
 • Uložení našich grafů

  Klikněte na ikonku Graf na relevantním trhu. Přizpůsobte graf podle svých potřeb použitím záložek podél horní a levé části okna. Klikněte na záložku Nastavení a klikněte na Uložit nastavení grafu.

  Více informací
 • Prostředky pro obchodování k dispozici

  Výše Vašich disponibilních finančních prostředků pro obchodování se může vyvodit použitím následujícího vzorce: Vaše hodnota likvidace minus margin požadovaný pro otevřené obchody. Pokud je číslo kladné, pak je toto částka, kterou máte k dispozici pro obchodování. Pokud je záporné, pak je toto částka, kterou budete muset vložit předtím, než budete mít opět dostupné prostředky pro obchodování.

  Více informací
 • Co je to dividenda?

   Pokud držíte dlouhou pozici na tomto trhu, bude Vám připsána 100% dividenda vynásobena Vaším vkladem. Pokud držíte krátkou pozici na tomto trhu, bude Vám stržena částka dividendy vynásobená Vaším vkladem.Finanční úpravy na Vašem účtu probíhají, aby se projevila změna v ceně podkladového trhu. 

  Více informací
 • Barvy cen na naší obchodní platformě

  Zelená signalizuje cenový růst, červená pokles ceny.

  Více informací
 • Jaké jsou vaše poplatky za financování do druhého dne (overnight)?

  • Akcie, indexy, komodity: 
  Velikost celkové pozice x 3.5% / 365 – Vezměme si jako příklad Barclays. 
  Velikost celkové pozice (expozice) - 10 000 € x 3.5 % (Libor + 3) = 350 € / 365 = 95 centů za den ve Financování. Vezměte prosím na vědomí, že při víkendovém „rollování“ se poplatek aplikuje jednou, ale spread podkladového trhu bude větší, neboť rolujete pozici na 3 dny, a nikoli jen na jeden. 
  FX: 
  Výpočet úroku vychází z toho, jaké měny se účastní obchodu, který jste otevřeli. Poplatek ETX vychází z podkladového směnného kurzu ve 20:00 hodin a počítá se podle něj. Obojí se potom aplikuje na velikost pozice(pozic), které Vám běží, a jednodenní úrok se buď připíše nebo strhne jako účetní položka na Vašem účtu na denní bázi u veškerých otevřených pozic. 

  Jednodenní financování je odvozeno od poplatků za financování, které se platí pro udržení otevřené pozice na podkladových mezibankovních FX trzích, často se nazývá zkráceně Tom/next (angl. tomorrow/next day, „swap“ nebo „swap points“), tj. je to obchodovatelný trh ve swapech, který se pohybuje s očekáváním úrokové sazby a nabídkou a poptávkou podobným způsobem, jako se pohybuje spotový trh, ačkoliv krátkodobé swapy se obchodují s krátkou splatností a jsou zde velmi malé spready/„pipy“ obvykle do 5 a 6 desetinných míst.
  Vezměte prosím na vědomí, že swapové sazby podkladového trhu se mění a nejsou fixní, a proto mohou být poplatky různé a budou se měnit, až se změní faktory, které se používají pro jejich odvození. Poplatek ETX je fixně na 0.0054 %, což je atraktivní výše ve srovnání s jinými účastníky trhu.  Jednodenní Financování může připsat nebo strhnout peníze v závislosti na směru obchodu a obchodovaném nástroji.

  Více informací
 • Jaký je cíl limitních pokynů?

  Pokyn koupit nebo prodat produkt, když se dotkne určité ceny. Limitní pokyn se zadá, když chcete udělat obchod za jinou cenu, než je současný kurz. Obchodníci by měli mít na paměti, že limitní pokyny se mohou naplňovat na různých úrovních, i v situacích extrémního kolísání, kdy se trhy nepohybují hladce. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude dohodnuto jinak, pokyny Stop Loss a Limit nejsou garantovány.  

  Více informací
 • Proč byl můj pokyn k otevření vyplněn na nesprávné úrovni?

  Někdy není možné, aby byla transakce provedená na základě Vašeho pokynu stop nebo limit přesně za stejnou cenu, jakou jste uvedli.  Může se to stát tehdy, pokud se trh pohybuje velmi rychle nebo je velmi nelikvidní. V těchto případech může být proveden Váš pokyn v jiné cenové úrovni, než jakou jste zadali.  Rozdíl v cenách se nazývá „slippage“ neboli skluz a jeho výši určíme my férově a přiměřeně. Pokud nebude dohodnuto jinak, mějte prosím na paměti, že pokyny Stop Loss nejsou garantovány. Další informace najdete v našich Všeobecných podmínkách.

  Více informací
 • Kdy se obnovuje nastavení grafů?

  Denní svíčky na grafech se nastavují automaticky o půlnoci času místního trhu. Například denní svíčky pro SP 500 - Denní Rolling graf bude od půlnoci do půlnoci (newyorského času).  Pro každodenní změny ceny:  Každodenní změny cen se aplikují o půlnoci londýnského času. Všechny ceny vycházejí z oficiálního uzavření podkladového trhu.

  Více informací
 • Jaký čas se zobrazuje na webových stránkách?

  Čas je nastaven na Greenwichský hlavní čas (GMT +0.00). Je synchronizován s časem trhu

  Více informací
 • Jaké jsou to ceny, které se zobrazují v políčcích pro obchodování?

  Kurzy (Rates) jsou kótované ceny aktiv. Vezměte prosím na vědomí, že kurzy, které nabízíme, neodrážejí vždy přesně tržní ceny - mohou se lišit až o několik pipů. Kurzy, které uvádíme v políčcích pro obchodování na naší domovské stránce, jsou ceny, za které jsme ochotni prodat opce. 

  Více informací
 • Proč se ceny dále mění předtím, než udělám rozhodnutí?

  Kolísání trhu má vliv na náš systém automatického oceňování, které zobrazuje kurzy v reálném čas. Navíc máte možnost zrušit svůj obchod, pokud jste nezískali přesně kurz, za který jste chtěli obchodovat.
   
   Na analýzu kurzu budete upozorněni blikavým pohybem při jeho kolísání. Cena zezelená, když půjde nahoru, nebo zčervená, když půjde dolů.

  Více informací
 • Proč byla má pozice uzavřena na jiné úrovni než můj požadovaný Stop nebo Limit?

  Někdy není možné, aby byla transakce na základě Vašeho pokynu stop nebo limit provedená přesně za stejnou cenu, jakou jste uvedli.  Může se to stát tehdy, pokud se trh pohybuje velmi rychle nebo je velmi nelikvidní.  V těchto případech může být Vaše transakce provedena na úrovni  horší, než jste původně zadávali. Rozdíl v cenách se nazývá „slippage“ neboli skluz a jeho výši určíme my férově a přiměřeně. 
   
  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude dohodnuto jinak, pokyny Stop Loss a Limit nejsou garantovány.

  Více informací
 • Mohu dát pokyn pro dvě pozice v opačném směru na stejném trhu?

  Ačkoliv je možné provést u obchodů v určitých podmínkách na platformě MT4 hedging, obvykle neposkytujeme funkci, která by Vám umožnila otevřít dvě pozice v opačném směru na stejném trhu a se stejným datem exspirace.

  Více informací
 • Proč nejsem schopen/schopna udělat obchod?

  Na Vašem účtu není dostatek prostředků, snažili jste se obchodovat mimo hodiny obchodování, nebo cena, za kterou se snažíte obchodovat, již neplatí.
     
   Pokud neplatí žádný z uvedených důvodů, kontaktujte nás prosím na customer.service@etxcapital.com nebo na bezplatném telefonním čísle uvedeném na webových stránkách Vaší oblasti.

  Více informací
 • Proč byla má pozice uzavřena nečekaně?

  Stop nebo Limit, který jste si nastavili na své pozici, byl dosažen a pokyn byl proveden. Vaše pozice byla zavřena kvůli výzvě k doplnění prostředků (margin call). Pokud se dostaly vaše „Disponibilní prostředky pro obchodování“ (Trade Funds Available) do záporných čísel, přidejte na svůj účet peníze nebo zavřete svou současnou pozici. Pokud neuděláte nic, Oddělení rizik uzavře (nebo částečně uzavře) Vaši pozici. Případně se mohlo stát, že jste obchodovali s kontraktem futures a nastalo datum jeho exspirace. Před exspirací kontraktu nám můžete zavolat a „přerolovat“ kontrakt do příštího data exspirace.

  Více informací
 • Načíst více