Obchodování CFD nabízí investorům silnou a flexibilní možnost obchodování na globálních finančních trzích, mnoho možností výběru a mnoho obchodních příležitostí.

Před zahájením obchodování je důležité pochopit, jak zadat první obchod CFD, a podívat se na některé nástroje pro řízení rizik, které máte k dispozici pro svou ochranu proti kolísání na trzích.

Rozhodnutí o správném trhu obchodování a jasná obchodní strategie jsou klíčem k úspěšnému obchodování CFD. Náš jednoduchý manuál pro vložení prvního obchodu CFD vám pomůže rozhodnout, jaký trh je pro vás správný, naučí vás identifikovat, jaký je nejlepší čas pro vstup na trh a nabídne vám nástroje, které máte k dispozici pro zajištění zodpovědného řízení rizik.

Průzkum a analýza mají zásadní význam při výběru správného trhu pro obchodování.

Začněte obchodovat CFD

 1. Jak vybrat správný trh pro vaši strategii

  V ETX můžete vybírat z mnoha možností při rozhodování o tom, které trhy jsou pro vás vhodné. Důležitou součástí vaší obchodní strategie bude identifikace těch příležitostí na trzích, které budou nejlépe vyhovovat vašemu obchodnímu plánu. Podobně jako u jiných forem investic, i zde budou velmi důležité průzkum a analýza při výběru správného trhu pro obchodování a nejlepšího času pro otevření pozice. Před zahájením vlastního obchodování se snažte dobře pochopit tržní trendy a pojmy sentiment a volatilita. Identifikujte problémy a události, které by mohly mít vliv na cenový pohyb, a určete, jak to může ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí.

 2. Rozhodněte se, jak velkou pozici byste chtěli otevřít

  Před vstupem na trh se rozhodněte, jaké množství CFD chcete obchodovat a jak to odpovídá rozpočtu, který máte pro obchodování k dispozici. Váš zisk nebo ztráta budou buď stoupat nebo klesat s každým bodem, o který se trh pohne v jakémkoliv směru. Pokud například otevřete pozici Buy 5 CFD na UK 100 za 6800, a cena se zvýšila o 10 bodů na 6810, váš zisk se bude rovnat 5 x 10. Vzhledem k tomu, že trhy mohou klesat i stoupat, i opak je pravdou. Za každý bod, o který se trh pohne proti vám, ztratíte hodnotu své pozice. Při rozhodování o tom, kolik obchodovat, buďte realističtí. Zvažte, kolik musíte investovat, a snažte se vyhnout příliš vysoké páce. Je velmi důležité, abyste měli na účtu dostatečnou marži pro pokrytí svých pozic.

 3. Rozhodněte se, v jakém směru obchodovat

  Váš průzkum trhu a analýza vám pomohou pochopit současný sentiment na trzích, na nichž si přejete obchodovat. Průzkum vám také pomůže lépe pochopit střednědobé až dlouhodobé trendy, podle nichž se budete rozhodovat, zda otevřít na trhu pozici Buy (dlouhou) nebo Sell (krátkou). Vaše rozhodnutí by mělo odpovídat vaší celkové obchodní strategii a odhadovaný časový rámec pro obchodování by měl odpovídat vašim krátkodobým, střednědobým nebo dlouhodobým cílům..

 4. Vložení vašeho obchodu

  Pamatujte na to, že obchodování CFD je pákové obchodování. To může zvýšit vaše zisky, ale i potenciální ztráty. Až budete obchodovat CFD v ETX, nabídneme vám širokou škálu silných nástrojů pro řízení rizik, abyste si mohli nastavit takovou úroveň rizika, která vám bude vyhovovat. Naše oceněná platforma TraderPro usnadní výběr cenového bodu, na němž budete chtít otevřít pozici v jakémkoliv směru. Pro ochranu proti volatilitě můžete přidat pokyny stop a limit. Až vám bude vyhovovat cena a směr, které jste si zvolili, a jakmile budete mít přidaný pokyn stop nebo limit ke svému ticketu, klikněte nebo ťukněte na tlačítko Trade pro otevření své pozice.

 5. Monitorujte svou pozici a držte se strategie exit

  Jakmile bude vaše pozice živá, bude důležité, abyste monitorovali svůj obchod a sledovali aktuální dění na trzích, relevantní údaje a makroekonomické události, které by mohly mít vliv na cenový vývoj. Až budete obchodovat s ETX, naše rychlé a silné obchodní aplikace pro iOS a Android vám umožní monitorovat vaši pozici kdykoliv a kdekoliv. To znamená, že nikdy nepromarníte obchodní příležitost a budete moci reagovat na momentální události hýbající trhem, což vám dá pocit klidu. Používejte naše přesné nástroje kreslení grafů, pokročilé indikátory a speciální typy grafů pro zpětné sledování pohybů trhu, definování supportu a rezistence a identifikaci nejvýhodnější chvíle pro odchod z trhu.

Jak se rozhodnout o správném trhu CFD pro vaši strategii

Rozhodnutí o správném trhu pro obchodování je důležitým prvním krokem pro vybudování širšího obchodního plánu. Pro správné vyhodnocení vašich možností je důležité, abyste začali obchodovat trhy, které dobře znáte..

Pokud člověk ví, jak a proč se trhy hýbou, a pokud zná potenciální události a ekonomické faktory, které je ovlivňují, má to velkou cenu při promýšlení úspěšné dlouhodobé obchodní strategie opírající se o dobré obchodní nápady.

Na začátku obchodování se znalost trhů hodí pro získání větší jistoty při přijímání obchodních rozhodnutí a může vám pomoci analyzovat vaši výkonnost.

V ETX si můžete vybírat z tisíců globálních trhů (forex, indexy, akcie, komodity a krypto měny).

Kolik obchodovat a kdy vstoupit na trh

Rozhodnutí o tom, kolik investovat do vaší pozice, je klíčovou součástí vaší celkové strategie. Může na něm záviset i to, jak dlouho budete držet svou pozici otevřenou, jak velká nebo malá je vaše ochota riskovat a jaké typy nástrojů pro řízení rizik by pro vás mohly být nejvýhodnější.

Zejména pokud začínáte obchodovat se snažte vybírat velikost obchodu, která odpovídá vašemu rozpočtu a která vám nezpůsobí přílišné zadlužení. Důležité je mít dostatečnou marži pro pokrytí vaší pozice, zejména tehdy, pokud se bude trh pohybovat proti vám během období zvýšené volatility. Vzhledem k tomu, že obchodujete s pákou, vaše zisky se budou násobit, ale platí to i naopak. Pokud by se trh hýbal proti vám, také vaše ztráty se budou násobit.

Choosing the best time to enter the market will be based on your research and analysis into how and why your chosen market reacts to events and news the way it does. By analysing current sentiment you can determine the optimum entry point into the market.

Optimální načasování pro vstup na trh bude vycházet z vašeho průzkumu a analýzy toho, jak a proč váš vybraný trh reaguje na události a aktuální dění způsobem, jakým reaguje. Analýzou současného sentimentu můžete stanovit optimální bod vstupu na trh.

Můžete využít našich přesných nástrojů kreslení a indikátorů na našich důmyslných grafech pro definování trendů, úrovní podpory a rezistence i vzorců grafů, které vám mohou pomoci identifikovat změnu hybné síly (momentum), a tím také ideální čas pro otevření pozice.

Otevíráte pozici Buy nebo Sell?

Ti nejlepší finanční obchodníci a investoři mají často výjimečnou schopnost zkoumat a pochopit trendy, které určují vývoj trhů. Znalost důvodů cenových změn, schopnost předpovídat pohyby na trhu i pochopení toho, jak mohou události a aktuální zprávy ovlivnit konkrétní aktivum, pomáhají při lepším a konzistentnějším rozhodování.

Váš průzkum tržních trendů a sentimentu před otevřením pozice rozhodujícím způsobem ovlivní vaši obchodní strategii. Nejdříve ze všeho budete muset rozhodnout, zda otevřít pozici Buy (dlouhou) nebo Sell (krátkou). To bude určeno tak, že se tržní sentiment přesune přes krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý a také tím, zda se budete domnívat, že je širší výhled pro váš zvolený trh kladný nebo záporný.

Jakmile jste identifikovali obchodní příležitost, měli byste jednat rozhodně a sledovat logiku svého obchodního plánu. Přesvědčte se, zda máte zajištěná dostatečná opatření pro řízení rizik, jasnou strategii výstupu i pevný cíl zisků.t.

Pouhým odchodem z trhů ve správnou chvíli můžete dosáhnout ziskového obchodu. Vaše obchodní strategie vám dá opět pevnou představu o tom, kdy je správný čas uzavřít pozici. Může to být po dosažení vašeho finančního cíle nebo po spuštění úrovně stop loss. Důležité je, abyste si zachovali disciplínu, uzamkli zisky a nezvyšovali ztráty.

Otevření vaší pozice

Jakmile budete vědět, které aktivum byste chtěli obchodovat, a jakmile jste identifikovali nejlepší čas pro vstup na trh, jste připraveni k obchodování. Používání naší oceněné platformy TraderPro je intuitivní, jsou zde jasné volby v obchodním ticketu, což vám umožní vybrat počet CFD, které byste chtěli obchodovat, vybrat si směr obchodu a přiřadit a definovat pokyny stop loss a limit.

Monitorování vaší pozice a odchod z trhu

Jakmile bude vaše pozice živá, je důležité, abyste monitorovali pohyb na trhu a cenové změny, které by mohly ovlivnit váš obchod. Všímejte si potenciální volatility trhů a předvídejte efekt zveřejňovaných údajů ve světle nejnovějších průzkumů a analýz. Díky našim dokonalým obchodním aplikacím iOS a Android mohou udržet obchodníci kontrolu nad svými pozicemi a sledovat jejich výkon kdekoliv a kdykoliv a reagovat na hlavní pohyby trhů. Můžete otevřít nový obchod, upravit svou současnou pozici nebo limity a uzavřít obchod přímo z našich pokročilých aplikací, čímž získáte dodatečnou jistotu.