Pokud jste nováčkem v obchodování CFD, je rozumné začít pomalu, s relativně jednoduchou obchodní strategií, která bude vycházet z vaší současné znalosti trhů.

Analýzou vašich dřívějších obchodních rozhodnutí a vyhodnocením toho, co funguje a co nefunguje, můžete vyladit a zlepšit svůj obchodní plán tak, jak se bude vyvíjet vaše znalost trhů a sebejistota.

V této části se podíváme na několik obchodních strategií, tipů a myšlenek, jichž můžete využít pro zahájení obchodování. Náš průvodce obchodováním CFD vám dá základy, na nichž můžete stavět složitější a podrobnější obchodní strategii.

Analýza, průzkum a vývoj analýzy trhů

Jedním z nejmocnějších nástrojů, které máte k dispozici během finančního obchodování, je průzkum trhů a využití tohoto průzkumu v rámci širší obchodní strategie.

Informace a pochopení trhu má zásadní význam pro dobrá obchodní rozhodnutí. Všechny své potenciální obchodní myšlenky byste měli podrobit přísnému testování proti poznatkům a trendům získaným z vašeho průzkumu.

Lidé provádějící technickou analýzu používají určité indikátory pro sledování pohybu na trzích a porovnávají trendy a vzorce grafů.

Průzkum trhů se může provádět formou technické nebo fundamentální analýzy.

Obchodníci, kteří svá obchodní rozhodnutí opírají o fundamentální analýzu, se obecně dívají na větší obrázek „reálného světa“ a snaží se analyzovat události a faktory ovlivňující cenový pohyb.

Analytikové provádějící fundamentální analýzu sledují takové věci, jako je zveřejnění ekonomických údajů, rozhodnutí centrálních bank, změny standardů nabídky a poptávky, významné politické projevy, hlasování a rozhodnutí a širší událostí na trzích, které by mohly ovlivnit volatilitu. Některé typy událostí, které ovlivňují konkrétní třídy aktiv, můžete najít na našich individuálních stránkách k jednotlivým trhům

Pro sledování událostí, jako jsou například pravidelně zveřejňované ekonomické údaje, je velmi výhodné vést si ekonomický kalendář, který vám pomůže předpovídat například rozhodnutí centrální banky, významné zprávy o situaci ve společnosti, či poslední údaje o zaměstnanosti.

Obchodníci, kteří preferují technickou analýzu, se dívají na trhy ze zrnitější perspektivy a spoléhají se hlavně na formace grafů pro předpovídání potenciálního budoucího pohybu na trzích.

Při technické analýze se používají různé indikátory pro pochopení pohybu na trzích a porovnání trendů a formací grafů s podobnými okolnostmi a podmínkami v minulosti s cílem vyhodnotit, jak a proč se může změnit cena na trzích.

Technická analýza může nabídnout užitečný pohled na zákonitosti trhů, na to, proč se vyvíjejí určité trendy, jak by mohl být ovlivněn sentiment a jak se může rozvinout tržní momentum. To vše může pomoci při hledání klíčových obchodních příležitostí.

V ETX nabízíme spoustu speciálních typů grafů, nástroje přesného kreslení, indikátory a mnohé jiné nástroje, které pomáhají odborníkům technické analýzy pochopit pohyb na trzích a přijímat informovaná obchodní rozhodnutí.

Možná zjistíte, že kombinace fundamentální a technické analýzy vám umožní ještě lépe pochopit pohyb na trzích a mohlo by být cenné používat oba tyto přístupy. Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, měli byste vždy držet krok s nejnovějšími událostmi a analýzami na celém trhu, který jste si zvolili pro obchodování.

Budování základů pro dlouhodobou obchodní strategii

Když začnete poprvé obchodovat CFD, vaše obchodní strategie nemusí být příliš komplikovaná ani rozsáhlá. Ve skutečnosti můžete začít dobrou obchodní myšlenkou, správným důvodem pro vstup na trh a jasnou strategií odchodu.

Plánování obchodu je důležité a z analýzy vaší vlastní výkonnosti se můžete mnohé naučit. Zavedení určitého rámce pro komplexnější obchodní strategii již od momentu otevření první pozice zaznamenává váš pokrok, nastavuje logiku vašich obchodních rozhodnutí a mapuje převládající podmínky na trzích.

Mnozí obchodníci, dokonce i velmi zkušení, si vedou obchodní deník, aby se mohli podívat na svá obchodní rozhodnutí v minulosti a uvědomit si ty nejpozitivnější a nejnegativnější aspekty své obchodní strategie. Povedete-li si takový záznam, pomůže vám to uvědomit si ochotu riskovat a může to být užitečné při zvažování podobných obchodních příležitostí, které se v budoucnosti mohou objevit.

Snažte se vést deník vašich obchodů CFD, který bude obsahovat informace k následujícím tématům:

  • Skutečný vzniklý zisk/ztráta
  • Délka trvání obchodu
  • Původní cílový zisk/úroveň ztráty
  • Odůvodnění pro otevření obchodu na základě průzkumu
  • Velikost obchodu a směr obchodu

Čím vyšší úroveň informací zahrnete, tím lépe. Získáte tak více datových bodů v budoucnosti, pokud byste chtěli porovnat potenciální obchodní příležitost proti jiné, která má podobné charakteristiky.

Jakmile budete mít vytvořený obchodní deník obsahující obchody, které vám fungovaly, budete moci snáze identifikovat typ tržních podmínek, které budou pro vás příznivé, i ty, které půjdou proti vašim obchodním cílům nebo konkrétnímu přístupu.

Tyto typy analýz a informací pro vás budou výjimečně cenné, až budete budovat komplexnější obchodní strategii na základě typů myšlenek a logických důvodů, které vám fungovaly, a které vám dávají největší jistotu.