Pokud pochopíte, jak funguje ocenění vašeho účtu, pomůže vám to vyhodnotit současný stav vašich prostředků a umožní vám to efektivně umístit kapitál.

Na platformě ETX TraderPro je celá řada výpočtů, které můžete vidět v horní části obrazovky.

Je zde například: Balance, Profit/Loss, Margin, Margin %, Equity a TFA a reprezentují:

  • Balance (Zůstatek) - Realizovaný hotovostní zůstatek na účtu (nezahrnuje jakékoliv současné závazky)
  • Profit/Loss (Zisk/Ztráta) - Kombinovaný zisk a ztráta všech vašich otevřených pozic
  • Margin (Marže) - Běžné prostředky vyhrazené na pokrytí marže pro otevřené pozice
  • Margin % (Marže %) - Toto je váš kapitál jako procento vaší marže. Používá se pro výpočty margin call (výzvy na doplnění prostředků)
  • Equity - (Kapitál) Váš živý zůstatek, nejpřesnější odraz současného stavu vašeho účtu.
  • TTFA - Disponibilní obchodní prostředky. Kolik máte prostředků pro otevření pozic.

Až budete zadávat obchody na účet, tyto hodnoty se změní. Je důležité pochopit, proč se tato čísla mění, a co to bude znamenat pro vaše obchodování. Přečtěte si zde našeho kompletního průvodce k ocenění účtu.