Obchodování krypto měn je relativně nový jev, uvážíme-li, že celý trh je starý jen necelých deset let. To vnáší do obchodování krypto měn prvek nepředvídatelnosti, neboť je zde méně kontextových informací a méně spolehlivých datových bodů, které mohou být relevantní pro vaši obchodní strategii.

Podobně jako s ostatními aktivy, která se rozhodnete obchodovat, klíčový je jasný obchodní plán. Vyplatí se investovat čas do důkladného průzkumu a hluboké analýzy, která pomůže nasměrovat vaše obchodní rozhodnutí.

V tomto kurzu se podíváme na některé tipy s použitím selského rozumu i na některé obchodní strategie pro obchodování krypto měn.

Denní obchodování

Kryptoměny mohou být obzvlášť kolísavé. Právě proto, že jsou tak nové, cenový pohyb může být větší než pro mnoho jiných aktiv. V obchodní strategii to znamená dvě věci - řízení rizik je ještě důležitější a držení pozic (zejména přes noc) může být rizikovější.

Strategie Denního obchodování má za cíl využít tržního kolísání během kratších časových rámců několika hodin spíše než dnů a týdnů.

Denní obchodníci identifikují tržní trendy a obchodují s převládajícím sentimentem, dokud nebude splněna úroveň supportu a rezistence nebo dokud nebude dosaženo předem stanoveného cenového bodu.

Denní obchodování může být časově intenzivní přístup a vyžaduje flexibilitu a schopnost reagovat na události, které rychle hýbou trhy. Používání chytrých nástrojů pro řízení rizik, například pokyn Guaranteed Stop Loss, je naprosto zásadní pro tzv. Denní obchodování.


Průzkum a analýza

V kryptoměnovém prostoru je sice méně datových bodů a opakujících se tržních trendů oproti některým zavedenějším aktivům, ale průzkum a analýza krypto měn, které jste si vybrali, je přesto životně důležitá.

Co se týče krypto měn, vaše obchodní strategie bude do značné míry o aktuálních informacích z trhů, spekulacích a hlubokém pochopení převládajícího tržního sentimentu.t.

Vývoj na kryptoměnových trzích se neřídí podle sil tradičních trhů, jako jsou rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách, politické nepokoje nebo otázky nabídky a poptávky.

Vzhledem k tomu, že jsou decentralizovaná aktiva úplně nová, mohou být citlivá vůči informacím ohledně regulací, potenciálním štěpením typu „hard fork“ a pokusům o útoky na kryptoměnové burzy.

Existuji nejrůznější nezávislé kryptoměnové tabule vzkazů, komunitní webové stránky a fóra, která stojí za to sledovat vedle pravidelného monitorování vaší pozice a širšího trhu obecně.

Indikátory a nástroje kreslení

S aktivem, u něhož vidíme velké cenové výkyvy dokonce denně, je velmi důležité mít nástroje pro sledování trendů a předjímání velkých pohybů na trzích.

Naše sada efektivních indikátorů a nástrojů pro kreslení vám pomůže podrobně analyzovat kryptoměnové trhy, identifikovat trendy a změny v sentimentu v reálném čase.

Indikátory, například MACD, RSI a Bollingerova pásma vám pomohou držet krok s pohybem na trzích a vidět více grafů s širokou škálou časových rámců pro vysledování obchodních příležitostí.

Využijte našich individuálně nastavitelných obchodních diářů pro pochopení širšího tržního sentimentu i nástrojů řízení rizik pro ochranu vaší pozice, pokud by se trh pohnul proti vám.