Podobně jako z jakýmkoliv aktivem, které obchodujete, je důležité mít připravený solidní obchodní plán a strategii pro to, čeho chcete dosáhnout, když otevíráte pozici.

Průzkum i technická a fundamentální analýza trhů jsou nesmírně důležité při navrhování obchodní strategie, která bude vyhovovat vašim cílům. Pomůže vám nastavit realistické limity a udržet jasnou představu o vašich ziskových cílech.

Pokud právě začínáte, tyto obchodní tipy a strategie by vám mohly pomoci vybudovat udržitelnější obchodní plán a rozhodnout, kdy vstoupit na trh.

Obchodování s převládajícími trendy

Střednědobé i dlouhodobé tržní trendy mohou být ukazatelem potenciálních pohybů na trhu. Prozkoumejte podrobně aktivum, které chcete obchodovat a pokud bude situace příznivá, využijte pro obchodování trend a tržní momentum.

Náš balík pro tvorbu grafů vám umožní sledovat cenové pohyby na různých časových rámcích, abyste mohli sledovat trendy a cenové pohyby v různých časových pásmech.

S přesnými indikátory, nástroji pro tvorbu grafů a individuálně nastavitelnými diáři obchodování vám zjednodušíme monitorování kolísání na trzích a odhalení obchodních příležitostí.

Při obchodním rozhodování se spoléhejte na průzkum, nikoliv emoce

Je velmi snadné nechat se unést emocemi, zejména když nemáte velké zkušenosti v obchodování on-line.

Po úspěšném obchodu mívá člověk tendenci dát příliš vysokou páku nebo naopak po neúspěšném obchodu se upnout na odvrácení ztráty. Je velmi důležité, abyste zachovali chladnou hlavu a oprostili se co možná nejvíc od své momentální situace.

Vaše obchodování je podobné jako řízení firmy - její úspěch nebo neúspěch závisí na kvalitním plánování a rozhodování. Snažte se proto opírat svá obchodní rozhodnutí o obchodní strategii a plán.

Definujte si jasné parametry a limity pro to, co tvoří „úspěšný“ obchod a snažte se uzavírat pozice, které splňují tato kritéria.

Snažte se pochopit, jak úrovně supportu a rezistence ovlivňují vaše obchodování

Schopnost rychle a s jistotou identifikovat horní a dolní úrovně cenové akce je nesmírně důležitá pro to, abyste lépe pochopili rozsah, v němž se můžete s jistotou pohybovat.

Váš průzkum a analýza vámi vybraného trhu i nástroje pro tvorbu grafů a trendových čar vám pomohou přesně zmapovat úrovně supportu a rezistence aktiva, díky nimž budete moci dělat jistější obchodní rozhodnutí na základě tržních dat.

Úrovně supportu naznačují cenu v klesajícím trendu, na němž se aktivum zastaví, jakmile se zvýší poptávka nebo objem obchodování.

Podobně úrovně rezistence vypovídají o tom, na jaké ceně ve stoupajícím trendu by podle tržního sentimentu mohlo být aktivum nadhodnoceno. Úrovně rezistence proto mohou sloužit jako signál před potenciálním výprodejem.

Úrovně supportu a resistence jsou užitečné jako součást vaší celkové forexové obchodní strategie pro zjištění potenciálních vstupních a výstupních bodů trhu.

Vyhýbejte se extrémnímu kolísání

Přílišné kolísání vytváří obchodní příležitosti, ale zároveň s sebou nese zvýšené riziko, neboť trh se může rychle pohnout proti vám.

Když začínáte, je důležité, abyste pochopili rizika tržního kolísání i to, jak rychle se mohou změnit pohyby na trzích.

Obchodování komodit s sebou nese rizika, neboť komodity mohou být relativně kolísavá aktiva ve srovnání s některými jinými typy trhů.

Z tohoto důvodu se možná budete chtít alespoň zpočátku vyhnout obchodování v období událostí, které by mohly rychle a výrazně ovlivnit cenové pohyby. Patří mezi ně významné geopolitické události, přírodní katastrofy a spory ohledně cel

Využijte technických indikátorů

Indikátory jsou navrženy tak, aby vám pomohly otestovat vaše obchodní myšlenky a podrobit je analýze hrubých dat, abyste mohli dělat informovaná rozhodnutí v reálných tržních podmínkách.

Indikátory mohou být obzvlášť užitečné při rozhodování o tom, kdy vstoupit na trh a kdy z něj vystoupit. Jedním z nejdůležitějších indikátorů pro začínající obchodníky jsou klouzavé průměry, což je nástroj, který vám umožní získat větší kontrolu nad vaším obchodováním v pásmu, tzv. „range trading“.

Jak naznačuje název, klouzavé průměry zachycují průměrnou cenu aktiva v průběhu času. Jakékoliv odchýlení od tohoto trendu směrem nahoru nebo dolů by mohlo znamenat pohyb pryč od současného směru trhu, kdy se zvýrazní klíčové obchodní příležitosti.

Mějte na paměti, že klouzavé průměry nejsou neomylné a podobně jako každý jiný nástroj používaný pro obchodování na trzích nemohou předpovídat pohyb trhů s absolutní přesností.

Pokud je však použijete správně, stanou se silným nástrojem pro validaci a testování vašich obchodních myšlenek a skvělým způsobem, jak udržovat přehled o trendech na trzích.

* Pokyny Bezplatný garantovaný stop (Free Guaranteed Stop) jsou zdarma pouze někdy, na některých trzích, pouze pro retailové klienty - klikněte zdepro více informací.