Komodity jsou obecně materiální přirozené produkty konzumované lidmi, například káva nebo pomerančový džus, nebo produkty používané v zemědělství, hornictví a podobných odvětvích, například pšenice nebo surová ropa.

Některé komodity mají vnitřní hodnotu, která se odvíjí od toho, jak jsou vzácné a jak obtížné je například těžit. Patří sem hlavně kovy, jako je zlato, stříbro a platina.

Ceny komodit jsou citlivé na pohyby hodnoty amerického dolaru a mohou je ovlivňovat nejrůznější faktory, například:

 • FKolísání nabídky a poptávky
 • Neúroda
 • Přírodní katastrofy
 • Války a konflikt
 • Stávky horníků
 • Obchodní cla a regulace
 • Hlavní ekonomické události

Co se týče obchodování komodit, tato přírodní aktiva spadají do tří hlavních kategorií - kovy, jemné komodity a energie.

Všechny tři skupiny se intenzivně obchodují po celém světě a my se podíváme na nejpopulárnější aktiva v rámci každé skupiny, abyste mohli obchodovat s ETX.

Kterou komoditu mohu obchodovat?

Začněme například skupinou komodit, která je nejznámější, a to jsou kovy.

Kovům se někdy říká „tvrdé“ komodity, neboť tato fyzická aktiva jsou většinou vytěžena ze země a patří mezi ně drahé kovy a polo-drahé kovy.

Do této skupiny patří také jiné nedrahé kovy, které se využívají primárně v průmyslové spotřebě a rozvoji.

Mezi kovové trhy, které můžete v ETX obchodovat jako CFD nebo sázky na spread, patří:

 • Měď
 • Zlato
 • Palladium
 • Platina
 • Stříbro

Kompletní seznam našich současných cen a spreadů pro kovy i hodiny obchodování najdete na našich stránkách komplexních nákladů obchodování.

Trhy energií tvoří druhou největší skupinu komodit a tato aktiva zahrnují takové produkty, jako je ropa, zemní plyn a surová ropa.

Trhy energií se hojně obchodují, neboť mají velký vliv na globální ekonomiku. Představte si, kolik dalších odvětví a společností se spoléhá na naftu při svých podnikatelských aktivitách - všechno od dopravy až po zemědělství a průmyslový rozvoj.


Trhy energetiky mohou kolísat, zejména v časech politické nejistoty, a jsou obzvlášť citlivé vůči změnám v nabídce a poptávce.

Mezi trhy energií, které můžete v ETX obchodovat jako CFD nebo sázky na spread, patří:

 • Surová ropa Brent
 • Zemní plyn
 • Ropa Nymex

Kompletní seznam našich současných cen a spreadů pro trhy energií, stejně jako hodiny obchodování, najdete na našich stránkách Náklady na obchodování.

Poslední skupinou, která tvoří trh komodit, jsou tzv. měkké komodity, někdy nazývané „zemědělské“ kvůli jejich důležitosti v odvětví zemědělství.

Jedná se primárně o spotřební fyzická aktiva, která byla vypěstována nebo chována jako produkty nebo komodity pro spotřebu lidí a zvířat nebo použita jako surovina při výrobě v podnicích.

Trh jemných komodit je citlivý na globální změny v nabídce a poptávce i takové věci, jako jsou přírodní katastrofy (které mohou ovlivnit plodiny a dobytek) i sezónní poptávku.

Do trhů jemných komodit, které jsou k dispozici pro obchodování v ETX, jako sázky na spread nebo CFD, patří:

 • Kukuřice
 • Bavlna
 • Kakao
 • Pomerančový džus
 • Káva
 • Cukr
 • Sójové boby
 • Pšenice

Kompletní seznam všech našich dostupných trhů jemných komodit i časy obchodování a informace o spreadech najdete na našich stránkách obchodních nákladů.

Jaké jsou největší burzy komoditních trhů?

Komodity se obchodují na velkých, speciálně zaměřených globálních burzách, které pomáhají regulovat a sledovat nabídku a poptávku.

Mezi neznámější burzy patří London Metal Exchange, Chicago Board of Trade, NYMEX, Chicago Mercantile Exchange, Dubai Mercantile Exchange a Australian Securities Exchange.

Je obchodování komodit vhodné pro mě?

Když budete obchodovat komodity s ETX, nebudete vlastnit podkladové fyzické aktivum a nebudete muset obchodovat na burze k tomu, abyste mohli využívat atraktivních obchodních příležitostí.

Můžete obchodovat přímo na naší silné oceněné platformě a spekulovat s kolísáním a pohyby cen s účtem CFD nebo účtem sázek na spread.

Přečtěte si následující část tohoto průvodce obchodováním komodit, ve které získáte více informací o tom, jak obchodovat různé typy komodit, které jsme zde pokryli.