Až budete obchodovat akcie on-line, měli byste mít silnou a promyšlenou strategii s jasnými cíli, ziskovými cíli a výstupními body. Průzkum a analýza tržních trendů vám umožní dobře pochopit současný sentiment a identifikovat nejlepší možný vstupní bod na trhy.

Vaše celková obchodní strategie bude brát v úvahu časový rámec, který byste chtěli obchodovat. Hledáte krátkodobější cíle, obchodování kolísání, střednědobé zisky nebo sledujete dlouhodobější strategii s pozvolnějšími příjmy?

Pokud jste nováčkem v obchodování akcií, tento průvodce vám poskytne dobré nápady a tipy pro obchodování s důvěrou.

Denní obchodování

Denní obchodování je přesně zacílená praktická obchodní strategie, která klade důraz na krátkodobé zisky jako výsledek volatility na trhu.

Žádná pozice se nikdy nedrží přes noc, což znamená, že používání strategie Denního obchodování může přinést relativně vyšší počet obchodů, než když jste se rozhodli využít dlouhodobějšího přístupu.
 
Toto je časově intenzivní obchodní strategie, která s sebou nese vyšší než obvyklou expozici vůči rizikům, neboť obchodujete v krátkých a kompaktních časových rámcích s cílem vydělat na prudkém cenovém kolísání. 

Denní obchodování vyžaduje hluboké pochopení společnosti nebo společností, které jste si zvolili pro obchodování, i znalost širšího tržního prostředí a klíčových faktorů ovlivňujících cenový pohyb.

Denní obchodování chce odvahu, a proto ho často volí profesionální obchodníci nebo investoři používající software pro obchodování akcií.

Poziční obchodování

Poziční obchodování může být střednědobá nebo dokonce dlouhodobější obchodní strategie, v jejímž centru jsou grafy.

Poziční obchodníci používají efektivní nástroje pro kreslení, indikátory a trendové čáry na grafech pro identifikaci pohybu na trzích, hledají vstupní bod na trh, jakmile byl trend pevně zaveden. Tento přístup je dostatečně flexibilní na to, aby se mohl používat denně nebo se může používat i v dlouhodobějších měsíčních rámcích.

Naše pokročilé grafy v ETX vám dají veškeré nástroje, které potřebujete, pro používání strategie střednědobého nebo dlouhodobého pozičního obchodování při obchodování akcií.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je další strategií, která se opírá o sílu volatility trhů při tvorbě příležitostí. Swingoví obchodníci pečlivě analyzují trhy, identifikují klíčové trendy v pohybu ceny akcie nahoru i dolů.

Poté se budou snažit vstoupit na trh, jakmile skončí trend, který identifikovali, a jakmile se projeví kolísání kolem ceny akcie. Tento přístup se opírá o kombinaci technické a fundamentální analýzy a pečlivé zohlednění tržního maxima a minima.

Koupit a držet

Atraktivita strategie Buy a Hold spočívá v relativní stabilitě a kratší době požadované pro aktivní obchodování i v potenciálně dlouhodobějších ziscích.

Zatímco denní obchodníci a swingoví obchodníci spoléhají na volatilitu při identifikování příležitostí a mohou otevírat a zavírat více pozic během krátkého časového úseku, investoři Buy a Hold se snaží blokovat každodenní změny v ceně akcie ve prospěch dlouhodobých trendů.

Obchodníci Buy a Hold jsou neúnavní ve svém průzkumu a analýze, ignorují výstřelky a identifikují firmy se silnými fundamentálními faktory. Hledají společnosti s dlouhodobým potenciálem růstu a generování stabilních výnosů.