V ETX můžete spekulovat na pohyb ceny akcie s obchodním účtem CFD. Náš průvodce obchodováním akcií vám pomůže naplánovat, který trh je pro vás vhodný, naučíte se, jak zvolit nejlepší čas pro otevření pozice a jak monitorovat obchod a zodpovědně řídit riziko.

Začněte obchodováním akcií

  1. Výběr správné akcie nebo akcií pro obchodování - Když budete obchodovat s ETX, budete si moci vybírat ze široké škály akcií z celého světa. Podíváme-li se na trhy Spojeného království, USA, Evropy a Asie, můžete zahájit nejrůznějšími obchodními příležitostmi. Až se budete rozhodovat, které akcie obchodovat, snažte se vybrat nějakou, kterou dobře znáte nebo kterou pravidelně sledujete.

  2. Sázka na spread nebo CFD? - Všechny naše akciové trhy jsou k dispozici pro obchodování buď jako CFD nebo jako sázka na spread. Rozhodování o vašem typu obchodu bude záviset na cílech vaší obchodní strategie, na tom, jak dlouho byste chtěli držet pozici, a na daňových podmínkách.

  3. Rozhodněte, kdy vstoupit na trh - Dřív, než se rozhodnete otevřít pozici, měli byste provést důkladný průzkum a analýzu. Tento kontext by vám měl poskytnout cennou informaci o tom, kdy je správný čas začít obchodovat. Budete znát současné tržní trendy a sentiment a budete vědět, kam směřuje dlouhodobý cenový vývoj akcie, kterou byste chtěli obchodovat, a budete mít představu o pravděpodobných cenových pohybech v budoucnosti. Tím se také určí, zda otevřete pozici Buy nebo Sell.
  4. Realizace vašeho akciového obchodu - Chytré řízení rizik má zásadní význam pro jakoukoliv úspěšnou obchodní strategii a platí to i pro obchodování akcií. V ETX nabízíme širokou škálu užitečných nástrojů, jako například pokyny stop loss a limit, které vám pomohou nastavit takovou úroveň rizika, jaká vám vyhovuje. Můžete využít pokynů Garantovaný stop na ochranu své pozice proti extrémnímu kolísání. Je důležité, abyste si vybrali takovou velikost pozice, která odpovídá vašemu rozpočtu a abyste měli vždy dostatečnou marži pro pokrytí své pozice (svých pozice).
  5. Monitorování vašeho obchodu a odchod z trhů - Když obchodujete akcie on-line, můžete mít krátkodobý pohled nebo možná vaše strategie potřebuje dlouhodobější časový rámec. Bez ohledu na to, jak dlouho plánujete zůstat na trhu, byste měli dál provádět průzkum a analýzu událostí a sledovat zveřejněná data, která by mohla ovlivnit vaše pozice. Využívejte našich pokročilých indikátorů a nástrojů kreslení pro stanovení úrovní supportu a rezistence, které by vám mohly pomoci identifikovat nejziskovější časy pro odchod z trhu.

Jak se rozhodnout o správném akciovém trhu pro obchodování.

Obchodování akcií je podobné jako jakákoliv jiná investice v tom směru, že pro dlouhodobý úspěch je velmi důležitá znalost faktorů ovlivňujících trh, pochopení toho, jak a proč se ceny mění i široký kontext pro celkovou výkonnost trhů.

Pokud jste na začátku, snažte se udělat důkladný průzkum společnosti, do které chcete investovat. Na mnoha webových stránkách společností jsou různé podrobné informace, včetně prohlášení o finančním hospodaření, investičních plánů, výplat dividend, informací o fúzích, nejnovějších akvizicích, zprávách o strategii apod.

Všechny tyto informace vám umožní dobře pochopit relativní zdraví společnosti. Přečtěte si nejnovější průzkum a analýzy od našich odborníků na trhy, abyste lépe pochopili současný sentiment trhů, využívejte náš dokonalý balíček pro tvorbu grafů pro vyhodnocení výkonnosti firmy v průběhu času a identifikaci klíčových trendů.

Sázka na spread nebo CFD?

Můžete obchodovat všechny globální indexy, které jsou k dispozici v ETX, buď pomocí sázky na spread nebo přes obchodní účet CFD.

Typ obchodu, o němž se budete rozhodovat, bude záviset na celkových cílech vaší obchodní strategie i na tom, jak dlouho chcete držet svou pozici, a na daňových faktorech.

Níže uvedená tabulka vám dá dobrý přehled o rozdílech mezi našimi dvěma hlavními typy účtů.


Sázky na spread Obchodování CFD
Zisky jsou osvobozeny od daně z kapitálových výnosů.* Zisky podléhají daním z kapitálových výnosů.*
Žádné kolkovné Žádné kolkovné
Fixní exspirace Žádná exspirace u finančních CFD
Cena na bod Kontrakt na bod
Ztráty nemohou kompenzovat daň. Ztráty mohou kompenzovat daň

* Daňové zákony podléhají změnám a jsou závislé na individuálních okolnostech. Daňové zákony v jiných jurisdikcích se mohou lišit od zákonů v UK.

Nejlepší načasování pro vstup na trh

Jakmile budete vědět, s jakou společností chcete spekulovat, a jakmile budete rozhodnuti, zda byste chtěli obchodovat s využitím CFD nebo sázek na spread, vaším dalším klíčovým rozhodnutím bude určení nejvhodnějšího času pro vstup na trh.

Během provádění průzkumu společnosti, kterou chcete obchodovat, byste měli ideálně dospět k přesvědčivému obrázku o celkovém zdraví společnosti a jejím dobrém postavení na současném trhu.

Sledujte zprávy a oznámení týkající se společnosti, které mohou poskytnout informace o potenciálních expanzích, změnách v managementu a uvádění nových výrobků na trh - to vše by mohlo ovlivnit ceny akcií.

Z hlubokého průzkumu a analýzy by mělo také vyplynout, jaká jsou silná a slabá období během většího časového rámce, aby byla jistota, že změny finanční situace v jednotlivých dnech nezkreslí skutečný obrázek o ceně společnosti.

S jasnou představou o finanční situaci společnosti, znalostí jejích budoucích plánů a širším povědomím o odvětví, v němž společnost působí, budete mít dobrou představu o sentimentu a trendech na trzích.

S využitím těchto informací a průzkumu se budete moci lépe rozhodovat o tom, kdy nejlépe vstoupit na trh a zda budete otevírat pozici Buy nebo Sell.

Realizace obchodu

Pro uskutečnění obchodu na naší pokročilé oceněné TraderPro platform, jednoduše vyhledáte trh dle svého výběru s využitím políčka pro vyhledávání nebo se na něj přesunete s využitím rozbalovacího menu na levé straně rozhraní platformy.

Pak si otevřete obchodní ticket a vyberete si směr svého obchodu a částku, kterou byste chtěli investovat

Před otevřením své pozice nezapomeňte připojit stop loss nebo bezplatný Garantovaný Stop* pro zamčení své úrovně rizika a pro svou ochranu proti přílišnému kolísání trhů.

Monitorování vaší pozice

Jakmile bude váš obchod živý, je důležité monitorovat pohyby na trzích a sledovat události, zveřejněná ekonomická data a aktuální informace, které by mohly mít vliv na vaši pozici. Využijete-li ekonomický kalendář, budete vědět, kdy budou zveřejněny relevantní očekávané ekonomické údaje, roční i průběžné výsledky hospodaření firmy.
 
Můžete použít naše výkonné nástroje pro tvorbu grafů a indikátory pro sledování cenových pohybů, jakmile bude vaše pozice otevřená, a díky těmto nástrojům uvidíte trendy v reálném čase.

Naše intuitivní aplikace iOS a Android vám také pomohou reagovat na události hýbající trhy, odkudkoliv a v jakoukoliv dobu.

*Pokyny Bezplatný garantovaný stop (Free Guaranteed Stop) jsou zdarma pouze někdy, na některých trzích, pouze pro retailové klienty - klikněte zde pro více informací.