Už jste si přizpůsobili svůj pracovní prostor?

Nastavte si cenové upozornění pro trhy, na kterých obchodujete, vytvořte si vlastní watchlisty a ovládněte naše pokročilé nástroje pro řízení rizik.