Právní Informace

Společnost ETX Capital chce, abyste měli dobrý pocit po založení obchodního účtu na kontrakty CFD. Je důležité, abyste veškeré potřebné informace měli snadno k dispozici. Než požádáte o zřízení účtu, měli byste se seznámit s dokumenty, které jsou uvedeny níže.

Podmínky a dohody (CySEC)

Klíčový informační dokument

Nejlepší exekuce

Abchom mohli plnit Zákonný technický standard (Regulatory Technical Standard, zkr. RTS) 28 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II, musíme poskytovat plnou transparentnost vám jako našemu klientovi, co se týče kvality naší exekuce obchodů. Klikněte zde a dozvíte se více informací.

Směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID II) - Před uskutečněním obchodu („Ex-Ante“)

Před poskytnutím služeb jsme povinni sdělit Vám informace o veškerých nákladech a poplatcích, které Vám mohou vzniknout. Tento dokument vysvětluje možné náklady a poplatky, které by Vám mohly vzniknout v důsledku sjednání našich služeb. Doporučujeme Vám, abyste si informace obsažené v tomto dokumentu důkladně prostudovali dříve, než s námi začnete obchodovat.