Právní Informace

Společnost ETX Capital chce, abyste měli dobrý pocit po založení obchodního účtu na kontrakty CFD. Je důležité, abyste veškeré potřebné informace měli snadno k dispozici. Než požádáte o zřízení účtu, měli byste se seznámit s dokumenty, které jsou uvedeny níže.

Podmínky a dohody

Klíčový informační dokument

Zákaznická podpora profesionálních klientů

Níže uvedené dokumenty popisují ochranu, kterou ztratíte, pokud se rozhodnete pro klasifikaci jako profesionálního klienta u ETX. Pokud si přejete získat více informací o definici Segregovaných a nesegregovaných klientských účtů, obraťte se na náš tým zákaznícke podpory na čísle 0207 392 1434 nebo [email protected]om.

Směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID II) - Před uskutečněním obchodu („Ex-Ante“)

Před poskytnutím služeb jsme povinni sdělit Vám informace o veškerých nákladech a poplatcích, které Vám mohou vzniknout. Tento dokument vysvětluje možné náklady a poplatky, které by Vám mohly vzniknout v důsledku sjednání našich služeb. Doporučujeme Vám, abyste si informace obsažené v tomto dokumentu důkladně prostudovali dříve, než s námi začnete obchodovat.