<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Strategie Pro Obchodování Komodit


Obchodovanými komoditami jsou některé z nejčastěji využívaných světových přírodních zdrojů. Klienti ETX Capital si tak mohou zvolit a obchodovat od mědi, přes stříbro či kukuřici, až po sojové boby. Vždy je nicméně třeba mít na paměti několik věcí:

 • 01

  Zvolte si komoditu, která vám vyhovuje

  Samozřejmě můžete obchodovat více komodit najednou, nepodléhejte ale mylnému dojmu, že všechny komoditní trhy fungují stejným způsobem. Různé komodity mohou mít různé úrovně volatility i likvidity a vytipujte si proto ty komodity, které budou nejlépe vyhovovat vašemu stylu tradingu. Poté si k těmto komoditám vyhledejte veškeré dostupné informace a důkladně vše prostudujte.

 • 02

  Aktuální informace

  Je naprosto zásadní, abyste jako tradeři pohybující se na komoditních trzích vždy měli ty nejaktuálnější informace. Rozdíl mezi komoditami a akciemi spočívá mimo jiné v tom, že obecně nehrozí nějaká forma nahrazení jedné komodity jinou (obdoba ovládnutí společnosti jinou společností), či že vývoj cen bude odvislý od nějakého reportu o dosažených výsledcích (jako jsou účetní výkazy společností při obchodování akcií). Nicméně určité komodity jsou mnohem náchylnější k náhlým cenovým výkyvům, a to z celé řady důvodů, jejichž výskyt je velmi obtížné předvídat. Povětrnostní podmínky, onemocnění hospodářských zvířat, nebo velké ropné nálezy jsou jen zlomkem možných událostí, které ovlivňují pěstitelskou produkci, chov hospodářských zvířat, či ceny energetických komodit. Takovéto události je sice často nemožné předpovědět, budete-li si ale neustále udržovat přehled o aktuálním dění ve světě, budete schopni rychle reagovat na události, jejich důsledkem by mohl být ať už prudký nárůst, či propad cen té které komodity.

 • 03

  Provázanost některých aktiv: dominový efekt

  Tato strategie funguje nejlépe, zaměříte-li se jak na komodity, tak na jiné formy investičních produktů. Hlavní myšlenkou je, že cenový vývoj některých aktiv působí i na ceny jiných aktiv. Například pokles cen ropy, tj. komodity, ve druhé polovině roku 2014 vedl k poklesu cen akcií energetických společností a potažmo i k poklesu řady odvětvových indexů. Toto je jeden z důvodů, proč mnoho traderů zahrnuje do svého portfolia alespoň jednu komoditu – jsou tak totiž lépe schopni předvídat potenciální pohyby cen akcií společností, které danou komoditu nějakým způsobem využívají. Je třeba zdůraznit, že pro používání takovéto strategie je vhodné mít již nějakou zkušenost s tradingem, jinak se vám totiž může velice snadno stát, že reakci akcie na pohyb ceny komodity odhadnete špatně.


  Doufáme, že pro vás budou výše uvedené informace přínosné. Chcete-li se dozvědět ještě více, navštivte naše stránky „Co jsou to komodity“ a „Jak obchodovat s komoditami“.

 • 04

  Bezpečný přístav

  Mnoho traderů používá určité komodity – zejména drahé kovy, a mezi nimi především zlato – jako jakýsi „bezpečný přístav“ pro svá aktiva. Důvodem je fakt, že právě určité druhy komodit bývají vnímány jako maximálně stabilní aktiva. Během období extrémně nestabilní hospodářské situace investoři často nakupují zlato, jelikož bývá považováno za nízkorizikové aktivum ideální pro tradery, kteří chtějí pouze přečkat volatilní období a opět vstoupit do trhů až poté, co extrémně rychlé tržní pohyby ustanou.

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš