<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Obchodovat Indexy


O ile akcje wskazują na kondycję finansową poszczególnych spółek, indeksy pozwalają inwestorom na spojrzenie z szerszej perspektywy na to, co dzieje się na rynkach finansowych. Charakter indeksów sprawia, że inwestujący muszą wziąć pod uwagę kilka akcji zamiast jednej spółki, co oznacza, że istnieje bardzo dużo aspektów, które należy rozważyć podczas handlu indeksami.

Indeksy: realizacja transakcji

How_to_Trade_2

Indeksy: realizacja transakcji

Indeksy: realizacja transakcji

Transakcje na indeksach są podobne do handlu innymi kontraktami na różnice kursowe (CFD). Podobnie jak poszczególne akcje, z których składają się indeksy, inwestorzy mogą zajmować pozycje w zależności od tego, czy uważają, że wartość indeksu wzrośnie czy spadnie. Cały proces ma na celu albo „sprzedaż” indeksu po wyższej cenie niż cena zakupu, albo „kupno” indeksu po niższej cenie niż ta, po której indeks został sprzedany. Wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu będą uwzględnione w bieżących obliczeniach w celu określenia aktualnego poziomu indeksu, przy czym wartość indeksu będzie rosnąć lub maleć w zależności od aktualnego wzmocnienia lub osłabienia wchodzących w jego skład akcji.

Obrót indeksami: przykład

Volatility_Ahead_optObrót indeksami: przykład

Obrót indeksami: przykład

Ponieważ indeksy są zbudowane z wielu różnych akcji, ich zmienność może być dynamiczna na skutek nieustannie zmieniających się kursów giełdowych. Z tego samego powodu, rzadko kiedy wartość indeksów zmienia się o więcej niż kilka punktów procentowych w ciągu dnia, ponieważ niespotykane jest, by wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu doświadczały nagłych, gwałtownych wahań w tym samym kierunku w tym samym czasie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy tak się dzieje, czego przykładem są krachy giełdowe mające miejsce w XX i XXI wieku.

Obrót indeksami: przykład

An_Example

Obrót indeksami: przykład

Obrót indeksami: przykład

W poniższym scenariuszu inwestor zdecyduje się na zajęcie pozycji na indeks FTSE100. Załóżmy, że aktualny poziom tego indeksu wynosi 6949:6950, co oznacza, że różnica wynosi zaledwie 1 punkt. Inwestor decyduje się na zakup 10 GBP na FTSE na poziomie 6950. Ponieważ poziom sprzedaży wynosi 6949, inwestor rozpoczyna od spadku 10 GBP, ponieważ taką stratę by poniósł, gdyby zdecydował się na natychmiastowe zamknięcie pozycji.


Załóżmy, że indeks następnie rośnie do poziomu 6955:6956. Jeżeli w tym momencie inwestor sprzedałby swoje 10 GBP na FTSE, zyskałby 50 GBP. Pierwszy punkt zmiany na korzyść inwestora zamieniłby jego stratę wynoszącą -10GBP na 0 GBP (na tym poziomie ani nie osiągnąłby zysku, ani nie poniósłby straty, i wyszedłby na zero, gdyby w tym momencie zamknął pozycję), przy czym kolejne pięć punktów zmiany byłoby czystym zyskiem.


Powiedzmy jednak, że zamiast wzrostu wartości FTSE, indeks ten spada do poziomu 6945:6946. W tym przypadku, inwestor straciłby 50 GBP gdyby sprzedał w tym momencie, ponieważ cena po której te 10 GBP FTSE jest sprzedawana jest o pięć punktów niższa od ceny, po której były zakupione.

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš