<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Obchodovat Forex

Základní a kótovací měny

Forexoví obchodníci vždy obchodují určitý měnový pár - například EUR/USD, USD/JPY. Měna na levé straně se nazývá „základní“ a měna na pravé straně „kótovací“, přičemž měna kótovací je porovnávána vůči měně základní. Například, je-li aktuální hodnota páru EUR/USD 1:1,35, znamená to, že 1 € (euro je základní měnou) má hodnotu 1,35 $ (dolar je měnou kótovací).

Jak funguje pákový efekt

Jak funguje pákový efekt

How Leverage Works

Jak funguje pákový efekt

Pokud byste obchodovali hmotná aktiva, tzn. fyzicky vlastnili a obchodovali určitou měnu, byli byste limitováni právě vlastněným množstvím této měny. Například, pokud byste disponovali 50 £, mohli byste nakoupit, či prodat jinou měnu právě jen v hodnotě 50 £.

Díky pákovému efektu můžete obchodovat, aniž byste byli limitováni množstvím skutečně vlastněných prostředků. Jinými slovy, tradeři mohou otevírat mnohem větší pozice, než na jaké by za jiných okolností stačily jejich obchodní účty.

Různé měnové páry umožňují využití různého pákového efektu, určujícím faktorem je přitom riziko. Nejvyšší páka, kterou mohou klienti ETX Capital využít činí od 14:1 u EUR/HUF (euro/maďarský forint), až po 200:1 u EUR/USD, či GBP/USD. Pokud bych tedy měl například 50 £ a chtěl obchodovat GBP/USD s maximální pákou, mohl bych otevřít pozici v hodnotě dvěstěnásobně převyšující mých 50 £, přičemž konkrétní suma by závisela na aktuálním směnném kurzu. Jinými slovy, pákový efekt umožňuje traderům posunout se do zcela jiné „ligy“, co se týče hodnoty provádění transakcí.

Vzhledem k tomu, že trader využívající pákového efektu ovládá skrze malou počáteční investici obrovský kapitál, násobí se jak pozitivní, tak negativní dopady jakéhokoliv kurzového pohybu na jeho účet. Vyvíjí-li se obchod požadovaným směrem, trader inkasuje značné zisky, pohne-li se ale trh v opačném směru, může tento obchodník naopak utrpět velice citelné ztráty.

Vždy je třeba mít na paměti, že čím vyšší je páka, tím vyšší je i riziko.

Obchodování forexu: Dlouhá nebo krátká pozice

U každého měnového páru máte pouze dvě možnosti - nakoupit, nebo prodat.

Dlouhá pozice znamená, že nakupujete základní měnu a prodáváte měnu kótovací. Krátká pozice potom znamená opak - prodáváte základní měnu a kupujete měnu kótovací.

CS_Going-Long

Příklad dlouhé pozice

Podívejme se na příklad dlouhé pozice, a to konkrétně u páru EUR/USD.

Zvažte situaci, kdy je na trzích určité napětí způsobené očekávaným zveřejněním údajů o americkém HDP a obavami z možného volebního vítězství strany, která je tradičně nepříznivě nakloněna velkým korporacím.

Jste proto přesvědčeni, že euro bude v nejbližší době posilovat vůči americkému dolaru a vstoupíte do dlouhé pozice na EUR/USD, jehož bid/ask (nabízený/poptávaný) kurz je aktuálně 1,6764/1,6770. Rozhodnete se maximálně využít dostupného pákového efektu a „nakoupíte“ 10 000 € za cenu 1,6770, při páce 200:1.

Následující rovnice ukazuje, jak vysokou počáteční investici potřebujete.

(Částka, kterou chci koupit krát kurz kótovací měny/páka)

Tzn. (10 000 x 1,6770/200), což se rovná 83,85 €. Toto je částka potřebná k otevření zmíněné pozice. Řekněme, že se události vyvíjely tak, jak jste očekávali, v důsledku čehož euro skutečně vůči dolaru posílilo. Bid/ask kurz nyní činí 1,6811/1,6817 a vy se rozhodnete svou pozici uzavřít, tzn. „prodat“ 10 000 € za cenu 1,6811

Jelikož jste nakoupili za 1,6770 a prodali za 1,6811, kurz v rámci vaší pozice zaznamenal nárůst o 41 procentních bodů.

(poslední dvě desetinná místa kurzu prodeje mínus poslední dvě desetinná místa kurzu nákupu) krát koupená částka

Tzn. (1,6811-1,6770) x 10 000 = 41 €

Vezměme si nyní situaci, kdy se trh bohužel vydal na opačnou stranu a dolar naopak vůči euru posílil. Rozhodli jsme se zastavit narůstající ztrátu na bid/ask kurzu 1,6720/1,6726 a všech 10 000 € prodat. Utrpěnou ztrátu bychom pak vypočetli následujícím způsobem:

(poslední dvě desetinná místa kurzu nákupu mínus poslední dvě desetinná místa kurzu prodeje) krát koupená částka

Tzn. (1,6770-1,6720) x 10 000 = 50 €

CS_Going-Short

Příklad krátké pozice

Výchozí situace tohoto příkladu je taková, že americké hospodářské ukazatele indikují probíhající zotavení ekonomiky, zatímco eurozónu v posledních měsících postihlo extrémně nepříznivé počasí. Vzhledem k těmto informacím předpokládáte, že dolar posílí vůči euru, a proto se rozhodne prodat (tzn. jít „short“) 10 000 € za cenu 1,4989, při páce 1:50.

Investujete tedy (10 000 x 1,4989/50) = 299,78 €

Váš odhad byl správný a euro skutečně vůči dolaru oslabilo. Rozhodnete se vybrat zisk a pozici uzavřít zpětným „nákupem“ 10 000 € za aktuální kurz 1,4902, tzn. níže o 87 procentních bodů. Výši svého zisku vypočtete následujícím způsobem:

(1,4989-1,4902) x 10 000 = 87 €

Řekněme však, že jste se zmýlili a ocitli se na „špatné“ straně trhu tím, že euro naopak vůči dolaru posílilo. Rozhodli byste se proto pozici uzavřít a koupit všech 10 000 € zpět, a to na bid/ask kurzu 1,5114/1,5120. Z takovéto pozice byste utrpěli následující ztrátu:

(1,5120 – 1,4989) x 10 000 = 131 €

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš