<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Jak Obchodovat CFD

Příklad obchodu s CFD

CFD_Trading

Příklad obchodu s CFD

Příklad obchodu s CFD

Jak tedy přesně probíhá obchodování s CFD? Podívejme se na příklad CFD pozice na index DAX 30.

V tomto teoretickém příkladu se DAX aktuálně obchoduje na 9610,5/9611,5 a můžeme tak německý index prodat na hladině 9610,5, nebo jej koupit na hladině 9611,5. Rozhodli jsme se nakoupit (9611,5) a investovat 5 £ na bod. Risk na tento obchod se vypočte následujícím způsobem:

(hladina, na které nakupujeme x nakupované množství)

Konkrétně tedy:

9611,5 x 5 = 48057,5

48057,50 £ je maximální riskovaná částka, tzn. částka, kterou bychom ztratili, pokud by index ze současných 9611,5 bodu spadl na nulu.

CFD a pákový efekt

CFD a pákový efekt

CFD a pákový efekt

Jelikož obchodujeme jeden z instrumentů využívajících pákového efektu, namísto nutnosti investovat celou hodnotu pozice (9611,5 x 5, = 48057,50 £, tzn. celá maximální riskovaná částka), nám stačí disponovat jen zlomkem této částky. Pracujeme zde vždy s určitými procentuálními hodnotami - je-li požadovaný margin 1%, stačí nám na otevření pozice 48057,50/100 = 480,575. Zaokrouhluje se na penny směrem nahoru, takže potřebná částka činí 480,58 £.​

Pokud bychom se naopak rozhodli index prodat při ceně 5 £ za bod, kalkulace by vypadala následovně:

9610,5 x 5 = 48052,5 £

1 % z hodnoty pozice, tzn. částka, kterou bychom potřebovali pro její otevření, by činila 480,53 £

Každý trader by měl mít na paměti, že vysoká páka znamená rovněž i vyšší riziko.

Výsledky obchodu s CFD

Výsledky obchodu s CFD

Výsledky obchodu s CFD

Vrátíme-li se zpět k našemu příkladu, rozhodli jsme se tedy nakoupit DAX při ceně 5 £ za bod. Hodnota indexu se následně posunula na 9613,5/9614,5 a my jsme se v tomto momentu rozhodli pozici uzavřít. Výpočet dosaženého zisku by vypadal následovně:

cena za bod x počet bodů, o které se index posunul ve směru naší pozice.

V tomto případě by tak náš zisk činil 5 x 2, tzn. 10 £ celkem.

Obdobně pak pokud bychom se na začátku rozhodli DAX při stejné ceně prodat, tzn. vstupovali bychom na hodnotě 9610,5 a vystupovali na 9613,5/9614,5, naše ztráta by činila 5 x 4, jelikož cena uzavření pozice by byla o 4 body vyšší, než cena otevření. V tomto případě bychom tedy ztratili 20 £.

Kdyby však DAX namísto růstu poklesl z 9610,5/9611,5 na 9608,5/9609,5, v případě nákupu při ceně 5 £ za bod bychom utrpěli ztrátu, jejíž výše by se vypočetla takto: cena za bod x počet bodů, o který se hodnota indexu posunula proti směru naší pozice.

V tomto případě by tak ztráta činila 5 x 3, tzn. 15 £ celkem. Pokud bychom ale index prodali při ceně 5 £ za bod, získali bychom 5 x 1, tzn. 5 £.

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš