<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Principy a Pojmy obchodování akcií


Akciemi se v širším slova smyslu může rozumět celá řada finančních nástrojů, ve své podstatě se ale jedná o vlastnické podíly ve veřejně obchodovaných společnostech, které je možné nakupovat na finančních trzích známých jako „akciové trhy“. Tradeři mohou nakupovat a prodávat akcie všech společností zahrnutých do finančních indexů.

Co může ovlivnit ceny akcií?

Stocks

Každá akcie má svou hodnotu odvislou od toho, jak je aktuálně daná společnost hodnocena trhem. I když jsou ceny akcií jen málokdy zcela statické, pro vyvolání významného cenového pohybu je zpravidla třeba řada specifických faktorů.

1. Zisk společnosti

1. Zisk společnosti

Company_Earnings

1. Zisk společnosti

Všechny veřejně obchodované společnosti zveřejňují každé čtvrtletí údaje o svých dosažených příjmech. Hodnoty příjmů slouží jako indikátor aktuální výkonnosti společnosti a zároveň dávají velice jasný náznak o tom, zda současná strategie společnosti funguje, či nikoliv. Výkonnost větších společností bývá též sledována finančními analytiky, kteří vydávají predikce o tom, jak si dle jejich názoru společnost povede do budoucna (hodnota akcií se pak může měnit i odvisle od těchto predikcí.) Často se stává, že společnost sice dosáhne slušného zisku, avšak její akcie i přesto poklesnou na ceně v důsledku zaostání skutečného výsledku za očekáváními. Nebo naopak společnost může vyhlásit ztrátu, je-li však tato ztráta nižší, než činila predikce, cena jejích akcií může vzrůst.

2. Rating udělovaný analytiky

2. Rating udělovaný analytiky

Analyst_Ratings

2. Rating udělovaný analytiky

Tržní analytici nejen poskytují predikce hospodářských výsledků společností, ale také udělují řadě významných akcií tzv. ratingy (hodnocení). Jednotlivým titulům tak může být přiřazeno hodnocení Prodat, Neatraktivní, Držet, Atraktivní, či Koupit. Význam ratingů „Prodat“ a „Koupit“ je zřejmý – jedná se o jednoznačnou predikci jednoho z možných tržních směrů. „Držet“ znamená, že analytik věří, že daná společnost a její akcie budou udržovat stávající směr a tempo pohybu, a to ať už vůči trhu obecně, či vůči akciím dalších společností z daného sektoru. „Neatraktivní“ znamená, že analytik očekává mírně slabší výkon společnosti/akcie, než by postačovalo na hodnocení „Držet“ a naopak rating „Atraktivní“ indikuje očekávání mírně lepšího výkonu, než u hodnocení „Držet“.


Rozhodně samozřejmě nedoporučujeme slepě se analytickými ratingy řídit. Za prvé, nikde není dáno, že se analytici nemohou mýlit a za druhé, jen vzácně se stane, že se analytici ve svých odhadech shodnou. To znamená, že akcie, která je pro jednoho analytika „neatraktivní“, může být velice dobře „atraktivní“ pro jiného. Závěry analytiků mohou být užitečné i samostatně, většinou je ale nejlepší používat je ve spojitosti s výsledky vlastního průzkumu situace jednotlivých společností i celkového tržního dění.

3. Zprávy o vývoji v odvětví

3. Zprávy o vývoji v odvětví

Řada veřejně obchodovaných společností působí v určitém, jasně vymezeném sektoru – například technologickém, potravinářském, nebo těžebním. Stává se přitom, že zprávy o událostech dotýkajících se sektoru obecně ovlivní i jednotlivé společnosti. Například zpráva, že nabídka mědi v současné době převažuje nad poptávkou, bude mít pravděpodobně vliv na veškeré těžební společnosti a zejména pak na ty zaměřující se na měď. Někdy dokonce naopak zprávy o jedné konkrétní společnosti ovlivní veškeré ostatní společnosti působící v daném sektoru. Například v roce 2014 zaznamenala velice slabé výsledky společnost Tesco, v důsledku čehož se propadla cena jejích akcií. Jakýmsi dominovým efektem pak bylo, že poklesly i ceny akcií dalších společností provozujících supermarkety ve Velké Británii. Hlavním důvodem zde byla určitá malátnost, kterou investoři v tomto sektoru britského hospodářství již dříve vnímali a kterou pak Tesco svými výsledky a následným propadem akcií potvrdilo.


Další druhy zpráv, které mohou mít vliv na cenu akcií, zahrnují informace o očekávaném převzetí jinou společností (ať už se ukáží jako pravdivé, či nikoliv), změny ve vedení společnosti, či ohlášené významné posuny v obchodní strategii.

Zažádejte si o náš

Zažádejte si o náš