Privacy Policy (Opatření K Zajištění Ochrany A Bezpečnosti)


ETX Capital uznává zásadní důležitost ochrany vašich osobních a finančních informací. Díky tomu vám můžeme poskytovat zajištěný webový portál pro vaše transakce. Tyto zásady ochrany osobních údajů ukazují, jak nakládáme s osobními informacemi, které nám poskytujete vy nebo třetí strana během našeho poskytování služeb nebo informacemi, které shromažďujeme na základě vašeho využívání našich služeb a/nebo naší aplikace (našich aplikací) nebo webové stránky (webových stránek).

V Zákoně o ochraně dat je uvedeno, že osobní informace, které o vás vedeme, musí být:


 • • Využívány v souladu se zákonem, férově a transparentně.
 • • Shromažďovány pouze v odůvodněných případech, které jsme vám jasně vysvětlili, a neměly by se využívat jakýmkoli způsobem, který nebude kompatibilní s těmito důvody.
 • • Relevantní z hlediska důvodů, o nichž jsme vám řekli, a omezené pouze na tyto důvody.
 • • Přesné a aktualizované.
 • • Udržované pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné kvůli důvodům, o nichž jsme vám řekli.
 • • Udržované v bezpečí

Vyhrazujeme si právo čas od času měnit a upravovat toto oznámení o ochraně osobních údajů s cílem zohlednit nové technologie, změny našich operací a postupů a nové zákony a předpisy. Při nakládání s vašimi osobními informacemi se budeme řídit našimi nejaktuálnějšími zásadami ochrany osobních údajů. 


1. Data Controller


Toto oznámení ohledně zpracování osobních údajů se týká zpracování dat v Monecor (London) Limited obchodující pod názvem ETX Capital. ETX Capital poskytuje sázky na spread a obchodování CFD a je zároveň správcem vašich osobních informací v souvislosti s poskytováním těchto služeb.


2. Využívání osobních údajů


 •      2.1. Ověření identity a správa účtu 

  V rámci poskytování služeb nebo informování o našich službách vůči vám budeme muset ověřit vaši totožnost, abychom vás zavedli jako zákazníka. Tyto informace budeme používat pro efektivní správu vašeho účtu, abychom mohli zajistit, že od nás dostáváte nejlepší možné služby. To by mohlo znamenat, že nějaké třetí strany budou provádět kontroly důvěryhodnosti nebo totožnosti naším jménem. Je v našem legitimním zájmu provádět tyto aktivity a používání vašich osobních údajů tímto způsobem je pro nás nezbytně nutné k tomu, abychom pochopili, kdo jste. Máme ze zákona povinnost dodržovat určité regulatorní povinnosti zvané „Know Your Customer“, zkr. KYC (Poznej svého zákazníka).


 •      2.2. Poskytování, zdokonalování a vývoj produktů a služeb

  Po otevření účtu budeme potřebovat využívat vašich osobních informací, abychom mohli vykonávat své služby a plnit závazky vůči vám. Je v našem legitimním zájmu zajistit, abychom vám poskytovali nejlepší produkty, a služby. Za tímto účelem budeme možná pravidelně zjišťovat, jaké jsou vaše potřeby.

  Čas od času můžeme využívat osobní informace, které nám poskytnete během využívání našich služeb a/nebo tím, že se zúčastníte zákaznického průzkumu. Cílem je zlepšovat naše produkty a služby. Je to v našem legitimním zájmu.


 •      2.3. Vyšetřování a spory

  Pokud se budeme domnívat, že může nastat situace, kdy se budeme muset bránit při právních sporech nebo naopak podat právní nárok, můžeme si ponechat vaše osobní informace jako nezbytné pro uplatňování našich právních nároků. Tyto informace možná budeme muset sdílet se svými pojišťovateli nebo právními poradci. Doba držení takových informací bude záviset na povaze právního nároku a také na tom, jak dlouho bude podle našich očekávání trvat možnost, že budeme muset bránit svá práva nebo vznášet nároky. Je v našem legitimním zájmu využívat tímto způsobem vašich osobních informací.


 •      2.4. . Dodržování platných zákonů a předpisů

  Můžeme potřebovat používat vašich osobních informací za účelem dodržování platných zákonů, respektování rozhodnutí soudů nebo jiných soudních procesů nebo za účelem plnění požadavků jakéhokoliv regulačního orgánu. Neděláme to pouze kvůli tomu, abychom dostáli svým zákonným závazkům, ale také proto, že to může být v našem legitimním zájmu.


 •      2.5. Tvorba profilu

  Čas od času můžeme využívat osobních informací o vás pro tvorbu vašeho profilu, abychom lépe pochopili vaše potřeby a mohli vám poskytovat co nejlepší produkty a služby. Zároveň můžeme o vás dělat určitá rozhodnutí prostřednictvím automatické tvorby profilů nebo automatického ověřování důvěryhodnosti, což by mohlo ovlivnit vaše možnosti při využívání našich služeb. Můžeme potřebovat provádět tyto aktivity buď kvůli svým právním závazkům nebo proto, že je v našem legitimním zájmu využívat takto vašich osobních informací.


 •      2.6. Marketing

  Můžeme získat vaše jméno a kontaktní údaje (jako je vaše e-mailová adresa, telefonní číslo nebo adresa), abychom vám mohli posílat informace o našich produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Můžeme tyto údaje získat přímo od vás nebo prostřednictvím třetí strany. Pokud by třetí strana získala vaše jméno a vaše kontaktní údaje, tyto informace by nám předali pouze za účelem marketingu, pokud jim k tomu udělíte souhlas. Je v našem legitimním zájmu využívat tímto způsobem vašich osobních informací

  Máte právo „odhlásit se“ (opt-out) z přijímání našich marketingových zpráv. Můžete kdykoliv uplatnit toto právo tak, že nás budete kontaktovat. Pokud vám budeme posílat jakékoliv marketingové e-maily, poskytneme vždy zároveň možnost odhlásit se z odběru, abyste mohli odmítnout další marketingové emaily. Pokud „se odhlásíte“ z příjmu našich marketingových materiálů, přidáme vás na náš seznam vyřazených subjektů, abychom zajistili, že vám ani náhodně nepošleme další marketing.


  Nikdy nesdílíme vaše jméno ani kontaktní údaje s třetími stranami za účelem marketingu, pokud nezískáme váš „souhlas se zařazením“ pro sdílení vašich údajů s konkrétní třetí stranou, aby vám mohli posílat marketing. Využíváme třetích stran pro rozesílání našeho marketingu, ale povolujeme jim využívat tyto informace pouze na základě našich instrukcí a pouze tehdy, pokud vyjádřili souhlas s tajným a bezpečným zpracováním vašich informací. Je v našem legitimním zájmu využívat tímto způsobem vašich osobních informací.

  Vaše informace vedeme na našem marketingovém seznamu do doby, kdy „se odhlásíte“ (opt-out). Poté vás přidáme na náš seznam vyřazených subjektů. Tento seznam vyřazených subjektů vedeme po neurčitou dobu, abychom dostáli svým zákonným závazkům a zajistili, že vám nepošleme žádný další marketing.


 •      2.7. Informace na webových stránkách

  Naše webové stránky a e-maily mohou obsahovat tzv. „web beacons“ (malé grafické obrázky na webu upozorňující server při načítání stránky) nebo pixelové tagy nebo jakýkoliv jiný podobný typ nástrojů pro analýzu dat, které nám umožňují sledovat příjem korespondence a počítat uživatele, kteří navštívili naše webové stránky nebo otevřeli naši korespondenci. Tam, kde budou vaše osobní informace kompletně anonymní, nepožadujeme legální základ, neboť informace již nebudou považovány za osobní údaje. Pokud by však vaše osobní informace nebyly v anonymní formě, je naším legitimním zájmem trvale vyhodnocovat tyto osobní informace, abychom zajistili, že produkty a služby, které poskytujeme, jsou relevantní pro příslušný trh.


 •      2.8. Reference a průzkumy

  Třetí strany, například úvěrové společnosti, nás mohou čas od času oslovit, abychom poskytli o vás referenci o úvěrové spolehlivosti a kontrolu totožnosti. Může být v našem legitimním zájmu dodržet naše právní závazky nebo můžeme mít dokonce ze zákona povinnost poskytnout takové reference.  


  Čas od času vám můžeme posílat naše průzkumy jako součást procesu zpětné vazby od našich zákazníků a je v našem legitimním zájmu zeptat se vás na názor, abychom vám mohli poskytovat optimální služby. Čas od času vás však můžeme také požádat, abyste se účastnili jiných průzkumů, a pokud budete souhlasit s účastí v takových průzkumech, budeme spoléhat na váš souhlas s využitím osobních informací, které shromažďujeme v rámci takového průzkumu. Veškeré odpovědi na průzkumy, které rozesíláme, ať už kvůli zpětné vazbě zákazníka nebo z jiného důvodu, budou shromážděny a převedeny do anonymního formátu předtím, než se o výsledky průzkumu podělíme s třetími stranami.


 •      2.9. Interní aktivity a vedení záznamů

  Možná budeme potřebovat zpracovat vaše osobní informace pro interní účely podnikání, průzkumu a vedení záznamů. Takovéto zpracování je v našem legitimním zájmu a vyžadujeme jej, abychom splnili naše zákonné povinnosti. Mohou v něm být zahrnuty veškeré komunikace, které máme s vámi v souvislosti se službami, které vám poskytujeme a v souvislosti s našim vzájemným vztahem. Povedeme také záznamy, abychom zajistili, že vy plníte své závazky vyplývající ze smluv, které jste s námi podepsali.


 •      2.10. . Naše prostory

  Shromažďujeme informace o návštěvnících našich objektů. Můžeme zaznamenávat informace o vaší návštěvě, včetně data a času, jména osoby, kterou jste navštívili, vaše jméno, název zaměstnavatele, kontaktní údaje a státní poznávací značky vozidla. Pokud budete mít v našem objektu nehodu, může sem patřit i hlášení o vaší nehodě. Je to v našem legitimním zájmu.

  V našich prostorách můžeme mít zapnutou kameru CCTV, která může natáčet vás i vaše aktivity. Rozmístíme oznámení, aby bylo jasné, která místa jsou pod dohledem. Natočený materiál uvolníme pouze na základě soudního příkazu nebo formální žádosti od policejního orgánu nebo jak bude nutné v souvislosti se soudními spory. Není to pouze zákonný požadavek, ale je to také v našem legitimním zájmu to dělat.


 •      2.11. Sdílení s našimi partnery a spolupracovníky

  Můžeme sdílet vaše osobní informace s partnery a spolupracovníky, kteří poskytují služby naším jménem nebo vás nám představili. Je v našem legitimním zájmu využívat tímto způsobem vašich osobních informací za účelem poskytování našich služeb. 


 •      2.12. Sdílení se skupinovými subjekty a korporátní restrukturalizace

  Můžeme sdílet vaše osobní informace s jinými subjekty v naší skupině v rámci našeho pravidelného podávání výkazů o výkonu společnosti, v kontextu reorganizace firmy nebo provádění skupinové restrukturalizace a pro podporu údržby systému a hostingu dat. Je v našem legitimním zájmu využívat tímto způsobem vašich osobních informací. 

  Můžeme sdílet vaše osobní informace s ostatními třetími stranami, například v kontextu možného prodeje nebo restrukturalizace podnikání, pokud to bude nutné v souvislosti s účely, pro které byly vaše informace shromážděny. Je to v našem legitimním zájmu.

   


3. Shromažďování osobních údajů


Můžeme shromažďovat následující typy informací od současných nebo budoucích zákazníků: 


 • • jméno, adresa a kontaktní údaje, včetně, ale nikoliv s omezením na telefonní číslo a e-mailovou adresu. 
 • • datum narození a pohlaví
 • • údaje o profesi a zaměstnání
 • • ID a/nebo číslo pasu
 • • státní/daňové identifikační číslo 
 • • informace o vašem příjmu a majetku, včetně detailů týkajících se vašich aktiv a pasiv, zůstatků účtu, daňových a finančních výpisů 
 • • historie obchodování a výkonnost
 • • veškeré ostatní podobné informace. 

Tyto informace získáváme z poznatků o vašem využívání našich služeb nebo ostatních jednání s námi, včetně využívání jakékoliv naší webové stránky, aplikace, aplikací při otevření účtu, registrace demo účtu, registrací na webináře, přihlášení k odběru novinek a z informací, které se poskytují během probíhající komunikace se zákazníkem. Tyto informace o vás můžeme shromažďovat od třetích stran, buď přes zakoupené marketingové seznamy třetích stran, veřejně dostupné zdroje nebo přes náš program „Doporučte příteli“.


Čas od času můžeme požádat o dobrovolné poskytnutí dalších osobních informací. Pokud se rozhodnete, že neposkytnete informace, požadujeme, abyste sdělil/a tento svůj požadavek pro konkrétní produkt nebo službu a v tom případě se může stát, že nebudeme schopni poskytnout požadovaný produkt nebo službu.


Vezměte prosím na vědomí, že vedeme záznamy o vaší historii obchodování, včetně:


 • • produktů, které obchodujete, a jejich výkonnosti 
 • • produktů, které obchodujeme vaším jménem a jejich výkonnosti 
 • • historických údajů o obchodech a investicích, které jste podnikli, včetně investované částky 
 • • vašich preferencích z hlediska konkrétních typů služeb a produktů.

Můžeme pořizovat záznamy z veškerých komunikací, ať už elektronických, telefonických, osobních nebo jiných, které probíhaly mezi námi a vámi v souvislosti se službami, které vám poskytujeme, a v souvislosti s naším obchodním vztahem. Tyto záznamy budou naším výhradním vlastnictvím a budou dokladem komunikace mezi námi. Veškeré telefonické rozhovory mohou být nahrávány bez použití varovného tónu nebo jakéhokoliv jiného dalšího oznámení. 


Vezměte prosím na vědomí, že v našich kancelářích a prostorách může být kamerový systém, který vás může natáčet.


4. Váš souhlas


Tam, kde bude při používání vašich osobních informací vyžadován váš souhlas, tento souhlas bude poskytnut v souladu s platnými podmínkami spolupráce se zákazníky, které jsou k dispozici na naší webové stránce (webových stránkách) nebo v jakékoliv smlouvě, kterou jsme s vámi podepsali, nebo bude čas od času vyžádán během naší komunikace s vámi. 


Tam, kde budeme spoléhat na váš souhlas jako náš právní základ pro zpracování vašich osobních informací, budete mít právo svůj souhlas kdykoliv vzít zpět tak, že nás budete kontaktovat s použitím níže uvedených kontaktních údajů.


5. Odkrytí osobních údajů a převod mimo Evropský hospodářský prostor


Během standardního průběhu našeho podnikání můžeme sdílet vybrané informace s následujícími subjekty: 


 • • poskytovatelé úvěrů, jakýkoliv relevantní regulační vládní orgán nebo orgán pro vymáhání práva, jak bude požadováno zákonem nebo jak bude dohodnuto s vámi
 • • naši pojišťovatelé, zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb, odborní poradci, dodavatelé a subdodavatelé, kteří nám poskytují pojišťovací, administrativní, počítačové, finanční, ověřovací, regulatorní služby, hodnocení shody s předpisy nebo jiné služby.
 • • odborní poradci, jako například naši právníci, v souvislosti s veškerými probíhajícími nebo plánovanými právními procesy nebo s cílem prokázat, vykonat nebo bránit naše zákonná práva, a naši auditoři a účetní s cílem uspokojit naše závazky zákonného a finančního výkaznictví.
 • • uvádějící makléři a pobočky, s nimiž máme vzájemný vztah;
 • • agentury pro úvěrové výkaznictví a reference
 • • jakýkoliv člen naší skupiny, čili naše dceřiné společnosti, naše nejvyšší holdingová společnost a její pobočky a nástupci vlastníků naší společnosti
 • • kdokoliv, koho zplnomocníte

Obecně požadujeme, aby třetí strany, které zpracovávají nebo získávají vaše osobní informace, vzali na vědomí důvěrný charakter těchto informací a zavázali se k respektování veškerých práv jednotlivců na soukromí a dodržovali veškeré zákony o ochraně dat i toto upozornění na důvěrný charakter. Pokud bude nějaká třetí strana využívat vaše osobní údaje jako kontrolor dat, toto využití není pokryto tímto upozorněním na důvěrný charakter a nebude podléhat standardu důvěrného charakteru a postupů ETX Capital.


Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany, jako například agentury pro úvěrové výkazy a reference mohou vést záznam o veškerých vyhledáváních a mohou použít údaje z tohoto vyhledávání pro pomoc ostatním společnostem při výkonu jejich vyhledávání. 


Můžeme převádět vaše osobní informace mimo Evropský hospodářský prostor ostatním společnostem naší skupiny i subjektům zpracovávajícím informace, kteří jsou zapojeni naším jménem. Ve stejném rozsahu, v jakém budeme přenášet vaše informace mimo Evropský hospodářský prostor, budeme zajišťovat, aby byly přenosy zákonné a aby existovala vhodná bezpečnostní opatření.


Při převádění osobních informací na třetí strany v oblastech, kde nemusí být adekvátní platná legislativa, budeme uzavírat dohody s takovými třetími stranami, aby byla zajištěna vhodná opatření opírající se o standardní smluvní podmínky přijaté Evropskou komisí. 


Pokud budeme provádět převody na třetí strany ve Spojených státech, můžeme v některých případech spoléhat na použitelná standardní smluvní ustanovení, závazná korporátní pravidla, štít na ochranu soukromí EU-US nebo jakákoliv jiná ekvivalentní použitelná opatření. 


6. Bezpečnost a uložení osobních informací


ETX Capital bere ochranu vašich dat velmi vážně. ETX Capital přijal opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních informací. Naši zaměstnanci si uvědomují, že mají respektovat důvěrný charakter vašich osobních informací. Máme Bezpečnostního úředníka, který zajišťuje náš soulad s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony a předpisy.


Vedeme vaše osobní informace na bezpečných počítačových úložištích, v papírových souborech a/nebo ostatních typech záznamů. Pokud se budeme domnívat, že osobní informace již nejsou potřeba, odstraníme veškeré údaje, které vás budou identifikovat, a bezpečně zničíme záznamy. 


Vezměte prosím na vědomí, že musíme respektovat určité zákony a předpisy, podle nichž musíme mít kopii dokumentů, které jsme použili, abychom plnili závazky „řádné péče“ (due diligence) vůči zákazníkovi. Máme podpůrnou evidenci a záznamy o transakcích s vámi a vašem vztahu s námi po období pěti (5) let po skončení našeho vzájemného vztahu. 


Osobní informace vedené ve formě dokumentu se musí vést v evidenci po období (12) dvanácti let po skončení našeho obchodního vztahu. 


Pokud budeme mít nějaké osobní informace v podobě nahrané komunikace, ať už telefonické, elektronické, osobní nebo jiné, tyto informace budou uchovány v souladu s místními zákonnými požadavky po dobu pět (5) nebo deset (10) let po skončení našeho obchodního vztahu. 


Pokud jste si zvolili, že už nechcete dostávat marketingová sdělení, povedeme vaše údaje na našich seznamech příjemců, kteří zrušili, abychom věděli, že již tato sdělení nechcete dostávat. 


7. Cookies


Cookie je krátký text, který se ukládá na váš počítač nebo jiné zařízení, když navštívíte webovou stránku nebo aplikaci. Používáme cookies na našich webových stránkách a aplikacích, abychom vám poskytli relevantnější a efektivnější způsob práce. Další informace o cookies najdete na našich webových stránkách. 


8. Dokonalejší technologie 


Trvalým rozvojem technologií vám chceme poskytovat lepší a dokonalejší způsob práce. To může přinést změny ve způsobu shromažďování nebo využívání osobních informací. O dopadu veškerých změn technologií, které mohou ovlivnit vaše soukromí, vás budeme čas od času informovat v tomto sdělení, které se týká uchování soukromých informací.


9. Odkazy na webové stránky třetích stran


Naše webové stránky nebo aplikace mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky třetích strany nejsou pokryty tímto oznámením o ochraně osobních údajů a tyto webové stránky nepodléhají standardům a postupům ochrany osobních údajů ETX Capital. Ověřte si standardy a postupy ochrany osobních údajů každé třetí strany.


10. Vaše práva


Zákon o ochraně dat vám dává celou řadu práv, co se týče osobních informací, které o vás vedeme. Klíčová práva jsou uvedena níže. Více informací o vašich právech můžete získat od Úřadu informačního komisaře (angl. Information Commissioner´s Office, zkr. ICO). Za určitých okolností, ze zákona máte právo:


 • • Být informován/a jasným, transparentním a snadno srozumitelným způsobem o tom, jak využíváme vašich osobních informací, a o vašich právech. Proto vám poskytujeme informace v tomto oznámení. Pokud požadujete jakékoli další informace o tom, jak využíváme vašich osobních informací, dejte nám prosím vědět. 
 • • Požádat o přístup ke svým osobním informacím (obvykle se to nazývá „data podléhající žádosti o přístup“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás máme, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.
 • • Požádat o opravu osobních informací, které o vás máme. Tak budete mít možnost nechat si opravit jakékoliv neúplné nebo nepřesné informace, které o vás vedeme.
 • • Požádat o výmaz vašich osobních informací. Tak nás budete moci požádat, abychom smazali nebo odstranili ty osobní informace, u nichž není dále opodstatněný důvod je zpracovávat (důvodem může být, že budeme povinní používat vaše osobní údaje, abychom postupovali v souladu se svými zákonnými závazky). Máte také právo nás požádat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní informace, pokud jste uplatnili své právo odmítnout zpracování (viz níže). 
 • • Odmítnout zpracování vašich osobních informací tam, kde se spoléháme na legitimní zájem (nebo zájem třetí strany) a ve vaší konkrétní situaci je něco, kvůli čemu si přejete vyjádřit nesouhlas s využíváním informací na této bázi a není žádný zákon ani jiné zákonné ustanovení, které by nás nutilo povinně využívat vaše informace a které by bylo nadřazené vašim právům, zájmům a svobodám (například se může stát, že budeme muset obhajovat právní nárok). Máte také právo vyjádřit námitky tam, kde zpracováváme vaše osobní informace za účelem přímého marketingu.
 • • Požádat o omezení zpracování vašich osobních informací. Tím budete mít možnost požádat nás o vynechání zpracování osobních informací o vaší osobě, například pokud si přejete tyto informace opravit nebo se změnil důvod pro jejich zpracování.
 • • Požádat o převedení vašich osobních informací na jinou stranu tam, kde jste nám je poskytli a my je využíváme na základě vašeho souhlasu nebo jste nám je poskytli za účelem uzavření smlouvy s vámi a zpracováváme je nadále s využitím automatických prostředků.
 • • Vzít zpět svůj souhlas. Za určitých omezených okolností, kde spoléháme na váš souhlas (na rozdíl od ostatních situací výše uvedených) se shromažďováním, zpracováním a převodem vašich osobních informací za konkrétním účelem máte právo kdykoliv zrušit svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním. Jakmile obdržíme oznámení, že jste stáhli svůj souhlas, nebudeme nadále zpracovávat vaše informace za účelem, s nímž jste původně souhlasili, pokud nebudeme mít jiný legitimní zájem tak činit.
 • • Podat stížnost Pokud se domníváte, že používáme vašich informací způsobem, který je v rozporu se zákonem o ochraně dat, máte právo podat stížnost u orgánu dohlížejícího na ochranu údajů ve své zemi (pokud jste ve Spojeném království, tímto orgánem bude ICO).

Pokud chcete přezkoumat, ověřit, opravit nebo požádat o výmaz svých osobních údajů, odmítnout zpracování vašich osobních údajů, stáhnout svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo požádat, abychom převedli kopii vašich osobních údajů na jinou stranu, kontaktujte nás.


Nebudete muset platit žádný poplatek za přístup ke svým osobním údajům (ani za uplatnění jakýchkoliv jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud vaše žádost o přístup bude jasně neopodstatněná nebo širší, než je běžné. Za takových okolností můžeme i odmítnout splnění takového požadavku. 


Můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, aby nám pomohly pochopit povahu vaší žádosti, potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k informacím (nebo výkon vašich jiných práv). Toto je další vhodné bezpečnostní opatření pro zajištění toho, aby se osobní informace neodkryly jakékoliv osobě, která nemá právo je přijmout.


Zvažte prosím zodpovědně svou žádost předtím, než ji podáte. Odpovíme na vaši žádost, jak nejrychleji budeme moci. Obvykle to bude během jednoho měsíce od momentu, kdy obdržíme vaši žádost, ale pokud bude řešení žádosti trvat déle, dáme vám vědět. 


11. Stížnost a kontak


Pokud máte nějaké pochybnosti o tom, zda zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů, můžete podat stížnost. Budeme se jí urychleně zabývat. Můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno níže. 


Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost na Úřad komisaře pro informace („ICO“). Můžete najít další informace na webových stránkách ICO na adrese https://ico.org.uk/.


Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, pošlete prosím e-mail na adresu: [email protected].


Březen2018


U 76,42% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

U 76,42% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.