V ETX zajistíme, aby se s našimi klienty jednalo férově a aby měli nejlepší možnou cenu při provádění obchodů, ať už se jedná o jakýkoliv produkt. Naše Zásady nejlepší exekuce se týkají jak retailových, tak profesionálních klientů

Abchom mohli plnit Zákonný technický standard (Regulatory Technical Standard, zkr. RTS) 28 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II, musíme poskytovat plnou transparentnost vám jako našemu klientovi, co se týče kvality naší exekuce obchodů.

Rozsah těchto informací zahrnuje, ale není omezen na cenu, náklady, rychlost i pravděpodobnost úspěšné exekuce. Tím, že vám poskytujeme tato data, plníme své závazky jako regulovaný broker s řádným oprávněním.  Zároveň věříme, že pokud budeme jednat otevřeně a transparentně vůči vám, pomůže nám to zlepšovat naše služby.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně informací obsažených na této stránce, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb nebo svého manažera pro kontakt se zákazníky.