<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Nejlepší realizace příkazů


Naším cílem je poskytovat našim klientům plně transparentní informace o kvalitě provádění obchodních příkazů.

Nejlepší realizace příkazů


Naším cílem je poskytovat našim klientům plně transparentní informace o kvalitě provádění obchodních příkazů.

Nejlepší realizace příkazů


Naším cílem je poskytovat našim klientům plně transparentní informace o kvalitě provádění obchodních příkazů.

V ETX zajistíme, aby se s našimi klienty jednalo férově a aby měli nejlepší možnou cenu při provádění obchodů, ať už se jedná o jakýkoliv produkt. Naše Zásady nejlepší exekuce se týkají jak retailových, tak profesionálních klientů

Abchom mohli plnit Zákonný technický standard (Regulatory Technical Standard, zkr. RTS) 27 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II, musíme poskytovat plnou transparentnost vám jako našemu klientovi, co se týče kvality naší exekuce obchodů.

Rozsah těchto informací zahrnuje, ale není omezen na cenu, náklady, rychlost i pravděpodobnost úspěšné exekuce. Tím, že vám poskytujeme tato data, plníme své závazky jako regulovaný broker s řádným oprávněním.  Zároveň věříme, že pokud budeme jednat otevřeně a transparentně vůči vám, pomůže nám to zlepšovat naše služby.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně informací obsažených na této stránce, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb nebo svého manažera pro kontakt se zákazníky.

Kontakt

icon-email customer.service@etxcapital.co.uk

icon-phone +420 (0) 228 880 998


Kontakt

icon-email customer.service@etxcapital.co.uk

Používáme cookies na podporu naší zkušenosti. Tím, že zůstáváte na našich stránkách, potvrzujete svůj souhlas s naším používáním cookies. Zjistěte víc o našich zásadách používání cookies.


Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


POPŘENÍ NÁROKU (DISCLAIMER)

Informace na stránkách nejsou určeny pro rezidenty USA ani pro osoby mladší 18 let a nejsou určeny pro distribuci nebo používání kteroukoliv osobou v kterékoliv zemi nebo jurisdikci, kde taková distribuce nebo používání bylo v rozporu s místním zákonem nebo regulací. Je odpovědností návštěvníků stránek, aby si zjistili obchodní podmínky a dodržovali veškeré místní zákony či regulace, kterým podléhají. I když společnost ETX Capital vyvinula veškeré úsilí, aby zajistila přesnost informací na těchto stránkách, informace poskytované na tomto webu se mohou měnit, často i bez upozornění. Tyto informace jsou pouze vodítkem a společnost ETX Capital nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich přesnost a podobně.


Společnost Monecor (London) Ltd je členskou společností londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange). Povolena a regulována úřadem pro finanční etiku FCA (Financial Conduct Authority) s registračním číslem ve finančních službách 124721.


Informace na této stránce nejsou určeny pro obyvatele Spojených států, Belgie, Kanady a Singapuru a neslouží pro informaci ani jako pokyny osobám žijícím v zemích či podléhajícím takové právní regulaci, která šíření či využití takovýchto informací zakazuje.


Terms of Use ETX Capital © 2017

U 75.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

U 75.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.